Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Banci și Activitate Bancară"

Date de contact

 
http://bab.ase.md

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Banulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 306

 
 catedrabbv@rambler.ru

 
 (022) 402-768
Cadrele didactice a departamentului Marketing şi Logistică şi disciplinele pe care le ţine fiecare în auditoriu
Nr.
d/o
N.P.PTitlu, funcţiaDisciplina
1 Savciuc Oxana conf.univ., dr.
Şef departament
 1. Bazele marketingului
 2. Tehnici promoţionale
 3. Marketing internaţional
 4. Relaţii publice şi lobby
 5. Managementul marketingului
 6. Marketing I, II (general şi business to business)
2 Belostecinic Grigore Acad. al AȘM
prof.univ., dr.hab. Rector ASEM
 1. Marketing I, II (general şi business to business)
3 Melnic Igor conf.univ., dr., Prorector ASEM
 1. Marketing I+II (general şi business to business)
 2. Marketing
 3. Logistica
 4. Managementul operaţiunilor logistice
 5. Gestiunea şi controlul stocurilor
 6. Transportul internaţional de mărfuri
4 Cartavâh Tatiana conf.univ., dr.
 1. Marketing turistic
 2. Marketingul serviciilor
 3. Tehnici de vânzări
 4. Marketing
 5. Târguri şi expoziţii
 6. Merchandising
 7. Strategii de preţ
5 Zgherea Georgetta conf.univ., dr.
 1. Tehnici promoţionale
 2. Cercetări de marketing
 3. Tehnici promoţionale
 4. Marketing
 5. Cercetări avansate de marketing
6 Mitniţcaia Lidia conf.univ., dr.
 1. Marketing I+II (general şi business to business)
 2. Analiza concurenţei şi strategii competitive
 3. Comportamentul consumatorului
 4. Marketing internaţional
 5. Managementul marketingului
7 Solomatin Ala conf.univ., dr.
 1. Marketing I+II (general şi business to business)
 2. Tehnici de vânzări
 3. Logistica
 4. Merchandising
 5. Târguri şi expoziţii
 6. Marketing
 7. Marketing relațional
8 Cristafovici Profira conf.univ., dr.
 1. Strategii de preţ
 2. Analiza concurenţei şi strategii  competitive
 3. Comportamentul consumatorului
 4. Marketing
9 Paic Mihai lector superior
 1. Design si estetica în marketing
 2. Agromarketing
 3. Marketing
10 Golovco Vasile lector superior
 1. Cercetări de marketing
 2. Strategii de penetrare pe pieţe externe
 3. Cercetări de marketing internaţional
 4. Cercetări avansate de marketing
11 Saharneanu Liliana lector superior
 1. Cercetări de marketing
 2. Marketing I+II (general şi business to business)
 3. Marketing
12 Şişcan Ecaterina lector superior
 1. Marketing general şi social politic
 2. Marketing social-politic
 3. Marketing direct
 4. Marketing
13 Gaugaş Tatiana lector superior
 1. Bazele marketingului
 2. Marketing internaţional
 3. Marketing turistic
 4. Strategii publicitare
14 Rotaru Olesea lector superior
 1. Marketing I, II (general şi business to business)
 2. Tehnici promoţionale
 3. Publicitate şi planificare media
15 Kovaliova Elena lector universitar
 1. Marketing I+II (general şi business to business
 2. Marketing

Adăugător, membrii departamentului sunt implicaţi în activităţi de coordonare a proiectelor de marketing, tezelor de licenţă şi a celor de masterat, lucru în comisiile de licenţă şi de susţinere a tezelor de masterat. Repartizarea acestor activităţi se face de către şeful catedrei în funcţie de titlul ştiinţifico-didactic, experienţă, disciplinele ţinute şi interesele de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice.

Totodată, circa 1/3 din cadrele didactice a departamentului sunt membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil cu denumirea „Managementul şi marketingul în economia contemporană”.

 • Stagiile de practică (de producţie, de licenţă şi de masterat) conform Planului de studii sunt prevăzute şi se realizează la ultimul an de studii a ciclurilor I şi II.

Asigurarea cu locuri pentru realizarea stagiilor de practică ţine de responsabilitatea departamentului. La selectarea întreprinderilor se iau în calcul asemenea criterii ca domeniul de activitate, experienţa, mărimea întreprinderii, pieţe de desfacere şi nu în ultimul rând disponibilitatea de a oferi studenţilor condiţii corespunzătoare de realizare a stagiului de practică.

Obiectivele şi conţinutul stagiilor de practică la specialitatea Marketing şi Logistică sunt axate pe cunoaşterea particularităţilor funcţionării întreprinderilor industriale, agroindustriale, comerciale (engross şi en-detaille) şi din sfera serviciilor; aprofundarea cunoştinţelor în domeniul teoriei şi practicii marketingului; studierea procesului de management al marketingului; studierea funcţiei de comunicare şi promovare din întreprinderi ; a lua cunoştinţă de sistemul informaţional de marketing în cadrul întreprinderilor, însuşirea tehnicilor şi metodelor marketingului ; studierea sistemului logistic din întreprindere; culegerea, selectarea şi pregătirea informaţiei necesare elaborării tezelor de licenţă / de masterat.

În anul 2009 Catedra „Marketing şi Logistică” a fost implicată în proiectul TEMPUS jep – 26091 – 2005 „Implementarea Sistemului Instituţional de Asigurare Internă a Calităţii în Instituţiile de Învăţământ Superior din Republica Moldova” în comun cu UTM, UCCM, UASM şi a fost supusă unui proces de autoevaluare şi evaluare externă, fiind apreciată cu o notă de 8,5 din 10 posibile.

La etapa de prezentare a rezultatelor evaluării au fost prezenţi experţi naţionali şi internaţionali, care au dat aprecieri bune activităţii didactico-ştiinţifice a catedrei şi Specialităţii 362.1 Marketing şi Logistică.