Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef catedră:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772
2016-2017 Semestrul II
Nr. d/oNumele, prenumele profesoruluiTitlul didactic,
titlul ştiinţific
Orele de serviciuAud.
1 Cobzari Ludmila Prof. univ., dr. hab. Luni 1300-1400;
Joi 1100-1400
106F
2 Botnari Nadejda Conf. univ.,dr. Marți 1300-1500 507F
3 Băncilă Natalia Prof . univ., dr. hab. Marți 1420-1600 509F
4 Baurciulu Angela Conf., univ., dr Miercuri 1600-1800
Sîmbătă 930-1100
105F
5 Berghe Nadejda Lect. super. Marţi 1300-1420 508F
6 Bulgac Corina Lect. super. Joi 1430-1530 508F
7 Buşmachiu Eugenia Conf. univ., dr Luni 1730-1830 509F
8 Casian Angela Conf. univ., dr Luni 1600-1800 206F
9 Moroi Tatiana lect. super. --- 508F
10 Cernit Rodica Lect. super. Joi 1100-1300 508F
11 Chicu Nadejda Conf. univ., dr. Miercuri 1230-1430 509F
12 Creciun Ala Lect. super. Luni 1100-1230 508F
13 Dandara Marina Lect.   super. Miercuri 1100-1300 508F
14 Dziubeţcaia Tatiana Conf. univ., dr Luni 1100-1300 507F
15 Mărgineanu Aureliu Lect.super.,dr Luni 1430-1530 509F
16 Petroia Andrei Conf. univ., dr. Miercuri 0900-1100 507F
17 Suvorova Iulia Conf. univ. dr. Marți 1200-1400 507F
18 Sula Victor Conf. Univ., dr Vineri 1600-1700 507F
19 Tiron Rodica Lect.sup. Luni 1300-1420 206F
20 Tiuricov Constantin Conf. univ., dr. Miercuri 1100-1300 507F
21 Ţugulischi Anatol Lect. super. Vineri 1100-1300 508F
22 Vostricov Denis Conf. univ., dr. Miercuri 1100-1300 508F
23 Ignat Marcelina Lect.sup. Marți 1230-1430 508F