Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef catedră:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772

Colaborarea internaţională a membrilor catedrei „Finanţe şi Asigurări” se realizează în cadrul îndeplinirii proiectelor ştiinţifice internaţionale, a acordurilor de colaborare cu instituţii din străinătate, precum şi în cadrul participțrii profesorilor catedrei în baza invitaţiilor personale la conferințe științifice, centre ştiinţifice din străinătate, mese rotunde, etc.

Actualmente, membrii catedrei colaborează cu profesorii din cadrul altor catedre similare de învăţământ de peste hotare, şi anume:

De asemenea, Catedra "Finanţe şi Asigurări" colaborează și cu structurile internaționale, cum ar fi: Consiliul Europei, Comisia Europeană, PNUD, UNWomen, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Sănătăţii etc.

Pe lîngă aceasta, Catedra "Finanţe şi Asigurări" colaborează cu instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale din Republica Moldova:

Catedra "Finanţe şi Asigurări" obţine rezultate bune şi din colaborarea cu întreprinderile private, companiile de asigurări şi băncile comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova.