Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951
moldovanugh

Gherghe MOLDOVANU
dr., conf.univ.
Șeful departamentului
Limbi Moderne

Bine ați venit pe site-ul Departamentului "Limbi Moderne" a facultății "Relatii Economice Internationale"

Stimați vizitatori, actuali sau viitori prieteni ai departamentului „Limbi Moderne", ne face plăcere să vă adresăm salutul nostru și să vă prezentăm, succint, direcțiile de activitate ale departamentului nostru. Departamentul „Limbi Moderne", este unicul department, responsabil de dezvoltarea competentelor de comunicare orala si scrisa intr-o limba straina, (engleza,franceza,germana si spaniola) cu preponderenta utilizand abordarea actionala in predare, aceasta fiind totodata combinata cu metode traditionale in predare  Departamentul își orientează programul de activitate spre atingerea obiectivelor în domeniul asigurării calității procesului de învățământ,valorificării potențialului corpului profesoral, eficientizarea ofertei noastre educaționale și oferirea studenților a celor mai bune condiții de studii. Vă propunem să navigați prin Site-ul departamentului și să Vă convingeți o dată în plus, că în societatea și economia cunoașterii, limbile străine sunt indispensabile pentru a Vă construi o carieră de succes, a deveni un specialist competent, performant și competitiv.