Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Director, Angela CASIAN
Conferenţiar universitar, dr.
Şcoala Masterală de Excelenţă
în Economie şi Business a ASEM

Specialist în domeniu Managementului finanţelor publice. Angajată la ASEM din anul 1996. A absolvitfacultatea de Management a Academiei de studii economie (Moldova) în anul 1993, doctorantura la ASEM în anii 1996-1999. Doctor în economie (1999), conferenţiar universitar (2002). Discipline predate:Finanţe publice - la ciclul I Licenţă; Managementul finanţelor publice, Finanţe publice locale, Auditul intern în sectorul public, Politici şi tehnici de bugetare, Bugetare sensibilă le gen - la ciclul II Masterat.

A participat în calitate de expert local şi consultant independent  la Proiectul „Reforma de descentralizare şi autonomia locală” (PNUD, Guvernul Republicii Moldova); Programul „Promovarea egalităţii de gen în programele şi planurile naţionale de dezvoltare”, UNIFEM; Proiectul "Consolidarea cooperării dintre partide politice organe electorale şi alegători", (Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF).

Participantă la numeroase training-uri organizate cu suportul Băncii Mondiale şi a UNDP/ UNIFEM în cadrul Ministerului Finanţelor al RM şi Ministerul Protecţiei sociale, Muncii şi Familiei al RM privind reforma Managementului finanţelor publice în Republica Moldova, precum şi la diverse stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări: România, Federaţia Rusă, Kazahstan. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate; coautoare a manualului „Bugetare sensibilă la gen”.
Telefon de contact: 402-831; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vice director, Lilia COVAȘ
Conferenţiar universitar, dr.
Şcoala Masterală de Excelenţă
în Economie şi Business a ASEM

Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvitfacultatea de Business și Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM în anul 1994, doctorantura ASEM în anii 1994-1997. Doctor în economie (1997), conferenţiar universitar (2005). Discipline predate:Management, Bazele antreprenoriatului, Planul de afaceri, Cultura afacerilor - la ciclul I Licenţă; Comportamentul organizațional, Managementul conflictelor - la ciclul II Masterat.

Instruire și consultanță în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniul managementului, marketingului. Expert al Rețelei Locale al Pactului Global, PNUD (anii 2009-2010).

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate și conferințe științifice din Republica Moldova; autoare a manualelor: Cultura afacerilor (2004), Responsabilitatea Socială Corporativă: aspecte practice (2009).
Telefon de contact: 402-942; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.