Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT
Domeniul general de studiuDomeniul de formare profesionalăDenumirea programului
pentru studii universitare de masterat
Durata studiilorNr.
P.C.
Ştiinţe politice Administraţie publică Management în administraţia publică ZI, FR 2 ani 120
Ştiinţe economice Contabilitate Contabilitate şi audit ZI, FR 2 ani 120
Audit financiar ZI, FR 2 ani 120
Contabilitate, gestiune şi control ZI, FR 2 ani 120
Contabilitate și servicii electronice asociate ZI 2 ani 120
Finanţe
Contabilitate
Finanţele şi contabilitatea firmei ZI, FR 2 ani 120
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat ZI, FR 2 ani 120
Contabilitate şi audit în instituţiile publice ZI, FR 2 ani 120
Contabilitate
Business şi Administrare
Contabilitatea şi gestiunea afacerilor ZI, FR 2 ani 120
Marketing şi logistică Managementul marketingului ZI, FR 2 ani 120
Reclamă şi Relaţii cu publicul ZI, FR 2 ani 120
Logistică şi Supply Chain Management ZI, FR 2 ani 120
Business şi Administrare Administrarea Afacerilor ZI, FR 2 ani 120
Business Internaţional ZI, FR 2 ani 120
Managementul proiectelor europene ZI, FR 2 ani 120
Managementul și dezvoltarea resurselor umane ZI, FR 2 ani 120
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului ZI 2 ani 120
Comunicare şi jurnalism economic ZI, FR 2 ani 120
Educație economică ZI, FR 2 ani 120
Digital business management ZI 2 ani 120
Finanţe Administrare financiar–bancară (cu predare în engleză) ZI, FR 2 ani 120
Administrare bancară ZI, FR 2 ani 120
Investiţii şi Pieţe de Capital ZI, FR 2 ani 120
Finanţe corporative; Asigurări ZI, FR 2 ani 120
Finanţe publice şi Fiscalitate ZI, FR 2 ani 120
Finanțe și Tehnologii informaționale ZI 2 ani 120
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale Comerț exterior și activitatea vamală ZI, FR 2 ani 120
Tranzacții internaționale și diplomație economică ZI, FR 2 ani 120
Demografie şi economia populaţiei ZI, FR 2 ani 120
Economie şi Managementul mediului ZI, FR 2 ani 120
Integrarea economică și afaceri europene ZI 2 ani 120
Economie generală Teorie economică ZI, FR 2 ani 120
Analiza, monitorizare și evaluarea politicilor economice ZI, FR 2 ani 120
Economia unităţilor economice ZI, FR 2 ani 120
Statistică și previziune economică Statistică și actuariat în economie și business ZI, FR 2 ani 120
Cibernetica şi Informatica Economică Tehnologii informaţionale în economie ZI, FR 2 ani 120
Cibernetică economică ZI, FR 2 ani 120
Securitatea sistemelor informatice ZI 2 ani 120
Merceologie şi comerţ Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală ZI, FR 2 ani 120
Tehnologia și managmentul alimentației publice și Agroturism ZI 2 ani 120
Drept Drept
(pentru absolvenţii de profil juridic)
Drept financiar-fiscal ZI, FR 1,5 ani 90
Drept economic ZI, FR 1,5 ani 90
Drept şi proceduri vamale ZI, FR 1,5 ani 90
Drept (pentru absolvenţii altui profil decât cel juridic) Dreptul în afaceri ZI, FR 2 ani 120
Drept financiar-fiscal ZI, FR 2 ani 120
Drept şi proceduri vamale ZI, FR 2 ani 120
Ştiinţe exacte Informatica Managementul informaţional ZI, FR 2 ani 120
Servicii publice Turism Gestiunea şi dezvoltarea turismului ZI, FR 2 ani 120
Gestiunea hotelieră ZI, FR 2 ani 120