Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 401

 

csie@ase.md

 

(22) 40 29 72

În zilele de 28 februarie, 01 martie și 21 martie 2019 colaboratorii Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM au participat la trening-urile...

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a participat, în perioada 3-7 decembrie, la reuniunea rectorilor universităților partenere în cadrul proiectului LMPI Erasmus+ "Bachelor's ...

În cadrul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM continuă cursurile de SAP ABAP, organizate de compania...

Decanul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM, Aureliu Zgureanu, directorul centrului ”Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire” a ASEM,...

© 2019 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster