Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 401

 

csie@ase.md

 

(22) 40 29 72

Cursurile în SECURITATEA INFORMAȚIEI  din cadrul proiectului Erasmus+ LMPI...

În conformitate cu programul de activitate al Proiectului Erasmus+ „LMPI  - Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și...

În zilele de 28 februarie, 01 martie și 21 martie 2019 colaboratorii Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM au participat la trening-urile...

© 2019 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster