Page 2 - Prezentare generala ASEM
P. 2

DRAGI PRIETENI,

    La 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr. 537 a Guvernului Republicii Moldova,
    a fost înființată Academia de Studii Economice din Moldova. Astfel, s-a materializat
    aspirația multor generații din domeniul științei și învățământului economic, care-și
    doreau o instituție de învățământ superior independentă. A devenit posibilă și inte-
    grarea învățământului economic superior cu procesul de cercetare științifică, precum
    și integrarea pe verticală a diferitelor nivele de învățământ - preuniversitar, universitar
    și postuniversitar.
    De la bun început scopul instituției noastre nu se axase doar pe pregătirea profesională
    propriu-zisă, de specialitate, a studenților, ci și pe educarea unei noi mentalități în spiri-
    tul libertății de gândire și acțiune, al pragmatismului și eficienței vieții.
    Vreau să menționez faptul că, în toți acești ani, Academia de Studii Economice a evo-
    luat considerabil, devenind principala și, pentru moment, unica instituție universitară
    de profil economic din țară, reprezentând un complex universitar modern. Nivelul înalt
    al studiilor, cercetările științifice profunde, tendința de perfecționare continuă și abi-
    litatea de adaptare la cerințele societății ne-au plasat pe treapta celor mai atractive  Rector, Grigore BELOSTECINIC
    instituții de învățământ superior din Republica Moldova.          dr. hab., prof. univ., academician.
    O importanță deosebită în activitatea Academiei se acordă relațiilor de colaborare cu
    alte instituții de învățământ și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care
    au tradiții valoroase în domeniul studiilor și cercetărilor economice. Instituția noastră
    este membru al Asociației Universităților Francofone (AUF), membru al Rețelei Univer-
    sităților din Bazinul Marii Negre (BSUN), membru al Rețelei Universităților Inițiativei
    Central-Europene (CEI University Network). Relațiile cu partenerii noștri au constituit
    un suport durabil pentru implementarea metodelor performante de predare și promo-
    vare a principiilor economiei moderne, iar, în cadrul schimburilor academice, numeroși
    profesori și studenți au efectuat stagii la universități de prestigiu în străinătate. Un rol
    aparte revine implementării, în cadrul ASEM, a stipulărilor documentelor de constituire
    a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea studiilor, dezvoltarea cerce-
    tărilor științifice și perfecționarea managementului universitar.
    Ne exprimăm convingerea că, prin dezvoltarea învățământului și științei economice,
    prin însușirea acesteia de către toți specialiștii și de marea majoritate a populației, vom
    putea promova interesul național: dezvoltarea potențialului economic al țării.
                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7