Page 6 - Prezentare generala ASEM
P. 6

ÎN SERVICIUL ASEM    DEPARTAMENTE ȘI SERVICII ALE ASEM

    Sergiu BACIU, dr. hab., conf. univ.  Silvia MARIAN, dr., conf. univ.  Nadia GUȚU
    șef al Departamentului Studii,   șefa Serviciului Juridic și de    șefa Serviciului Planificare
    Dezvoltare Curriculară și      Secretariat             Economică și Finanțe
    Management al Calității

    Eugenia BERGHE           Aliona TEACĂ             Liuba LUPAȘCO
    șefa Serviciului Contabilitate   șefa Serviciului Resurse Umane    șefa Serviciului Marketing și Relații
                                        cu Publicul
                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11