Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Ana NEDELCU
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-07
Tema tezei
Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Specialitatea:
522.01 –...
Pretendent:
Nadejda IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Ala LEVITSKAIA
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03 – 08
Tema tezei
Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextual inovaţiilor organizaţionale (în baza UTA Găgăuz Yeri)
Specialitatea:
521.03 Economie  şi management în...
Pretendent:
Alina IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Dmitri PARMACLI, prof. univ. dr.hab
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-09
Tema tezei
Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova)
Specialitatea:
521.03 – Economie și...
Pretendent:
Corneliu MUNTEANU
Conducător ştiinţific:
Dumitru MOLDOVAN, prof.univ.,dr.hab., m.c. al AȘM
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.01-04
Tema tezei
Asigurarea securității economice durabile a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană
Specialitatea:
521.01 Teorie economică și politici...
Pretendent:
Viorica CERBUȘCA
Conducător ştiinţific:
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-08
Tema tezei
Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din republica moldova: specificul întreprinderilor inovaționale
Specialitatea:
522.01 –...