Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Irina NICOV
Conducător ştiinţific:
Ion PALADI, doctor habilitat în științe economie, profesor...
Pretendent:
Irina CROTENCO
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, profesor universitar, doctor habilitat în...
Pretendent:
Ecaterina GHERMAN
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în...
Pretendent:
Natalia ȚÎMBALIUC
Conducător ştiinţific:
Ala COTELNIC, doctor habilitat în științe...
Pretendent:
Marina POPA
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, doctor habilitat în ştiinţe...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68