Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT
Domeniul general de studiuDomeniul de formare profesionalăDenumirea programului
pentru studii universitare de masterat
Durata studiilorNr.
P.C.
Ştiinţe politice Administraţie publică Management în administraţia publică 2 ani 120
Ştiinţe economice Contabilitate Contabilitate şi audit 2 ani 120
Audit financiar 2 ani 120
Contabilitate, gestiune şi control 2 ani 120
Finanţe
Contabilitate
Finanţele şi contabilitatea firmei 2 ani 120
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat 2 ani 120
Contabilitate şi audit în instituţiile publice 2 ani 120
Contabilitate
Business şi Administrare
Contabilitatea şi gestiunea afacerilor 2 ani 120
Marketing şi logistică Managementul marketingului 2 ani 120
Reclamă şi Relaţii cu publicul 2 ani 120
Logistică şi Supply Chain Management 2 ani 120
Business şi Administrare Administrarea Afacerilor 2 ani 120
Business Internaţional 2 ani 120
Managementul proiectelor europene 2 ani 120
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 2 ani 120
Comunicare şi jurnalism economic 2 ani 120
Educație economică 2 ani 120
Finanţe Administrare financiar–bancară (cu predare în engleză) 2 ani 120
Administrare bancară 2 ani 120
Investiţii şi Pieţe de Capital 2 ani 120
Finanţe corporative; Asigurări 2 ani 120
Finanţe publice şi Fiscalitate 2 ani 120
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale Comerț exterior și activitatea vamală 2 ani 120
Tranzacții internaționale și diplomație economică 2 ani 120
Integrarea economică şi afaceri europene 2 ani 120
Demografie şi economia populaţiei 2 ani 120
Economie şi Managementul mediului 2 ani 120
Economie generală Teorie economică 2 ani 120
Analiza, monitorizare și evaluarea politicilor economice 2 ani 120
Economia unităţilor economice 2 ani 120
Statistică și previziune economică Statistică și actuariat în economie și business 2 ani 120
Cibernetica şi Informatica Economică Tehnologii informaţionale în economie 2 ani 120
Cibernetică economică 2 ani 120
Merceologie şi comerţ Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 2 ani 120
Drept Drept
(pentru absolvenţii de profil juridic)
Drept financiar-fiscal 1,5 ani 90
Drept economic 1,5 ani 90
Drept şi proceduri vamale 1,5 ani 90
Drept (pentru absolvenţii altui profil decât cel juridic) Dreptul în afaceri 2 ani 120
Drept financiar-fiscal 2 ani 120
Drept şi proceduri vamale 2 ani 120
Ştiinţe exacte Informatica Managementul informaţional 2 ani 120
Servicii publice Turism Gestiunea şi dezvoltarea turismului 2 ani 120
Gestiunea hotelieră 2 ani 120