Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ciclul I,
Licenţă(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba de instruirePENTRU  DEŢINĂTORII:În conformitate cu p. 1.5
al Regulamentului
(raioanele de Est, copii
orfani,invalizi, etc.)
Pentru candidaţii din raioanele de EST 
diplomelor de
BACALAUREAT
dip. de studii
medii de
specialitate
(COLEGII)
pentru şcolile
ce studiază conform
programelor de înv.
aprobate de ME al RM şi
liceului "A.Mateevici"
s. Sanatauca, Floreşti
celelalte
şcoli
BACColegii
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 9 1 2     1
2 363.1 Rus.
3 Managementul proprietăţii intelectuale 363.3 Rom. 10 1 2   1  
4 363.3 Rus.
5 Achiziţii 363.2 Rom. 11 1 2     1
6 363.2 Rus.
7 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 12 1 2   1  
8 362.1 Rus.
9 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom. 13 2 3   1 1
10 369.1 Rus.
11 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom. 11 1 2   1  
12 541.1 Rus.
13 Turism  812.1 Rom.-Eng. 4 1 1     1
14 812.1 Rom.-Fran.
15 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 313.1 Rom.  3 1 1      
2 Asistenţa socială 331.1 Rom. 8 1 1      
3 Managementul resurselor umane 363.5 Rom. 10 1 2   1  
5 Științe ale comunicării 342.1 Rom. 3 1 1      
7 Economie generală 366.1 Rom. 13 1 2 1 1 2
8 366.1 Rus.
9 Drept  381.1 Rom. 3   1     1
10 381.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale"
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  365.1 Rom.-Engl. 13 1 2 1 1 2
2 365.1 Rom.- Fran. 
 Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci *  364.1 Rom. 11 1 2   1 1
2 364.1 Rus.
3 364.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 7 1 1     1
2 361.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Statistică şi previziune economică 367.1 Rom. 13 1 2 1 1 2
2 367.1 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 15 2 3   1 1
4 368.1 Rus.
5 Informatică 444.1 Rom. 10 1 2   1 1
6 444.1 Rus.
7 Management informaţional 444.2 Rom. 12 1 2     1
8 444.2 Rus.
9 Informatică aplicată 444.3 Rom. 14 2 2 1    
10 444.3 Rus.
11 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 8 1 1      
12 526.2 Rus.
13 Securitate informaţională 526.5 Rom. 8 1 1      
14 526.5 Rus.
TOTAL221254041116
  • *Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.
Ciclul I, Licenţă
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba
de instruire
PENTRU  DEŢINĂTORII:
diplomelor de
BACALAUREAT
dip. de studii medii de
specialitate (COLEGII)
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 248 27
2 363.1 Rus.
3 Managementul proprietăţii intelectuale 363.3 Rom. 4 1
4 363.3 Rus.
5 Achiziţii 363.2 Rom. 9 1
6 363.2 Rus.
7 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 67 8
8 362.1 Rus.
9 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom. 27 3
10 369.1 Rus.
11 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom. 18 2
12 541.1 Rus.
13 Turism  812.1 Rom.-Eng. 48 5
14 812.1 Rom.-Fran.
15 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 313.1 Rom. 14 1
2 Asistenţa socială 331.1 Rom. 9 1
3 Ştiinţe ale comunicării 342.1 Rom. 13 2
5 Managementul resurselor umane 363.5 Rom. 9 1
7 Economie generală 366.1 Rom. 18 2
8 366.1 Rus.
9 Drept  381.1 Rom. 45 5
10 381.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale"
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  365.1 Rom.-Eng. 66 7
2 365.1 Rom.- Fran. 
 Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci *  364.1 Rom. 225 25
2 364.1 Rus.
3 364.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 215 23
2 361.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Statistică şi previziune economică 367.1 Rom. 9 1
2 367.1 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 23 2
4 368.1 Rus.
5 Informatică 444.1 Rom. 4 1
6 444.1 Rus.
7 Management informaţional 444.2 Rom. 4 1
8 444.2 Rus.
9 Informatică aplicată 444.3 Rom. 4 1
10 444.3 Rus.
11 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 14 1
12 526.2 Rus.
13 Securitate informaţională 526.5 Rom. 9 1
14 526.5 Rus.
TOTAL1102122
  • *Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.
Ciclul I, Licenţă
( în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă redusă)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba
de instruire
ENTRU  DEŢINĂTORII:
 - diplomelor de bacalaureat
- diplomelor de studii medii de
specialitate (colegii)
- diplomelor de studii superioare
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” 
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 50
2 363.1 Rus.
3 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 25
4 362.1 Rus.
5 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom 25
6 369.1 Rus.
7 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom 20
8 541.1 Rus.
9 Turism 812.1 Rom 35
10 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
1 Administraţie publică 313,1 Rom. 15
2 Asistenţă socială 331.1 Rom. 15
3 Economie Generală 366.1 Rom. 20
4 366.1 Rus.
5 Drept 381.1 Rom. 25
6 381.1 Rus.
Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci 364.1 Rom. 50
2 364.1 Rus.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 50
2 361.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale 365.1 Rom. 25
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 20
2 368.1 Rus.
3 Informatică 444.1 Rom. 15
4 444.1 Rus.
5 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 20
6 526.2 Rus.
TOTAL410
 
Ciclul II, MASTERAT
(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat,
învăţământ cu frecvenţă)
Nr. d/oDenumirea programelor pentru studii
universitare la Ciclul II, Masterat
Limba de
instruire
Nr. Puncte crediteDurata studiilorNumărul de locuri
1  Administrarea afacerilor Rom,Rus 120 2ani 5
2  Business internaţional Rom,Rus 120 2ani 4
3  Educație economică Rom,Rus 120 2ani 1
4  Managementul proiectelor europene Rom,Rus 120 2ani 2
5  Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Rom 120 2ani 3
6  Comunicare și jurnalism economic Rom 120 2ani 1
7  Managementul marketingului Rom,Rus 120 2ani 5
8  Reclamă şi relaţii cu publicul Rom,Rus 120 2ani 4
9  Logistică şi supply chain management Rom,Rus 120 2ani 4
10  Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală Rom,Rus 120 2ani 4
11  Gestiunea şi dezvoltarea turismului Rom,Rus 120 2ani 12
12  Gestiunea hotelieră Rom,Rus 120 2ani 8
13  Teorie economică Rom,Rus 120 2ani 2
14  Analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor economice Rom,Rus 120 2ani 2
15  Economia unităţilor econoomice Rom,Rus 120 2ani 2
16  Demografie şi economia populaţiei Rom,Rus 120 2ani 20
17  Management în administraţie publică Rom 120 2ani 15
18  Drept economic Rom,Rus 90 1,5ani 6
19  Drept financiar-fiscal Rom,Rus 90 1,5ani 6
20  Drept şi proceduri vamale Rom,Rus 90 1,5ani 5
21  Drept financiar-fiscal* Rom,Rus 120 2ani 3
22  Dreptul în afaceri* Rom,Rus 120 2ani 3
23  Drept şi proceduri vamale* Rom,Rus 120 2ani 2
24  Comerţ exterior şi activitatea vamală Rom,Rus 120 2ani 4
25  Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică Rom,Rus 120 2ani 4
26  Administrare bancară Rom,Rus 120 2ani 3
27  Investiţii şi pieţe de capital Rom,Rus 120 2ani 3
28  Finanţe corporative și asigurări Rom,Rus 120 2ani 3
29  Finanţe publice şi fiscalitate Rom,Rus 120 2ani 2
30  Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat Rom,Rus 120 2ani 2
31  Administrare financiar-bancară (engleză) Engleză 120 2ani 2
32  Finanţele şi contabilitatea firmei Rom,Rus 120 2ani 5
33  Contabilitate şi audit Rom,Rus 120 2ani 4
34  Contabilitate și audit în instituțiile publice Rom,Rus 120 2ani 3
35  Contabilitatea și gestiunea afacerilor Rom,Rus 120 2ani 3
36  Contabilitate, gestiune și control Rom,Rus 120 2ani 2
37  Audit financiar Rom,Rus 120 2ani 3
38  Statistică şi actuariat în economie şi business Rom 120 2ani 4
39  Cibernetica economică Rom,Rus 120 2ani 4
40  Managementul Informaţional Rom,Rus 120 2ani 10
41  Tehnologii informaţionale în economie Rom,Rus 120 2ani 10
TOTAL190
  • * Program special pentru absolvenţii ciclului I, licenţă, la ALTE  DOMENII, decît DREPT, cu durata studiilor de 2 ani  (120 puncte credite) şi achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani.
 
Ciclul II, MASTERAT
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii,
învăţământ cu frecvenţă)
Nr. d/oDenumirea programelor pentru studii
universitare la Ciclul II, Masterat
Limba de
instruire
Nr. Puncte crediteDurata studiilorNumărul de locuri
1  Administrarea afacerilor Rom,Rus 120 2ani 55
2  Business internaţional Rom,Rus 120 2ani 25
3  Educație economică Rom,Rus 120 2ani 15
4  Managementul proiectelor europene Rom,Rus 120 2ani 15
5  Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Rom 120 2ani 20
6  Comunicare și jurnalism economic Rom 120 2ani 15
7  Managementul marketingului Rom,Rus 120 2ani 35
8  Reclamă şi relaţii cu publicul Rom,Rus 120 2ani 25
9  Logistică şi supply chain management Rom,Rus 120 2ani 25
10  Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală Rom,Rus 120 2ani 20
11  Gestiunea şi dezvoltarea turismului Rom,Rus 120 2ani 8
12  Gestiunea hotelieră Rom,Rus 120 2ani 7
13  Teorie economică Rom,Rus 120 2ani 15
14  Analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor economice Rom,Rus 120 2ani 15
15  Economia unităţilor econoomice Rom,Rus 120 2ani 15
16  Demografie şi economia populaţiei Rom,Rus 120 2ani 5
17  Management în administraţie publică Rom 120 2ani 15
18  Drept economic Rom,Rus 90 1,5ani 35
19  Drept financiar-fiscal Rom,Rus 90 1,5ani 35
20  Drept şi proceduri vamale Rom,Rus 90 1,5ani 30
21  Drept financiar-fiscal Rom,Rus 120 2ani 35
22  Dreptul în afaceri Rom,Rus 120 2ani 35
23  Drept şi proceduri vamale Rom,Rus 120 2ani 30
24  Comerţ exterior şi activitatea vamală Rom,Rus 120 2ani 20
25  Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică Rom,Rus 120 2ani 20
26  Administrare bancară Rom,Rus 120 2ani 30
27  Investiţii şi pieţe de capital Rom,Rus 120 2ani 20
28  Finanţe corporative și asigurări Rom,Rus 120 2ani 25
29  Finanţe publice şi fiscalitate Rom,Rus 120 2ani 25
30  Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat Rom,Rus 120 2ani 20
31  Administrare financiar-bancară (engleză) Engleză 120 2ani 20
32  Finanţele şi contabilitatea firmei Rom,Rus 120 2ani 30
33  Contabilitate şi audit Rom,Rus 120 2ani 45
34  Contabilitate și audit în instituțiile publice Rom,Rus 120 2ani 20
35  Contabilitatea și gestiunea afacerilor Rom,Rus 120 2ani 15
36  Contabilitate, gestiune și control Rom,Rus 120 2ani 15
37  Audit financiar Rom,Rus 120 2ani 20
38  Statistică şi actuariat în economie şi business Rom 120 2ani 10
39  Cibernetica economică Rom,Rus 120 2ani 15
40  Managementul Informaţional Rom,Rus 120 2ani 10
41  Tehnologii informaţionale în economie Rom,Rus 120 2ani 10
TOTAL900
Ciclul II, MASTERAT
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii
învăţământ cu Frecvenţă Redusă)
Nr. d/oDenumirea programelor pentru studii
universitare la Ciclul II, Masterat
Limba de
instruire
Nr. Puncte crediteDurata studiilorNumărul de locuri
1  Administrarea afacerilor Rom,Rus 120 2,5ani 40
2  Business internaţional Rom,Rus 120 2,5ani 20
3  Managementul proiectelor europene Rom,Rus 120 2,5ani 20
4  Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Rom 120 2,5ani 20
5  Managementul marketingului Rom,Rus 120 2,5ani 30
6  Reclamă şi relaţii cu publicul Rom,Rus 120 2,5ani 20
7  Logistică şi supply chain management Rom,Rus 120 2,5ani 20
8  Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală Rom,Rus 120 2,5ani 20
9  Gestiunea şi dezvoltarea turismului Rom,Rus 120 2,5ani 20
10  Gestiunea hotelieră Rom,Rus 120 2,5ani 20
11  Analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor economice Rom,Rus 120 2,5ani 20
12  Management în administraţie publică Rom 120 2,5ani 20
13  Drept economic Rom,Rus 90 2ani 30
14  Drept financiar-fiscal Rom,Rus 90 2ani 30
15  Drept şi proceduri vamale Rom,Rus 90 2ani 20
16  Drept financiar-fiscal Rom,Rus 120 2,5ani 30
17  Dreptul în afaceri Rom,Rus 120 2,5ani 30
18  Drept şi proceduri vamale Rom,Rus 120 2,5ani 20
19  Comerţ exterior şi activitatea vamală Rom,Rus 120 2,5ani 20
20  Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică Rom,Rus 120 2,5ani 20
21  Administrare bancară Rom,Rus 120 2,5ani 30
22  Investiţii şi pieţe de capital Rom,Rus 120 2,5ani 20
23  Finanţe corporative și asigurări Rom,Rus 120 2,5ani 20
24  Finanţe publice şi fiscalitate Rom,Rus 120 2,5ani 20
25  Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat Rom,Rus 120 2,5ani 20
26  Finanţele şi contabilitatea firmei Rom,Rus 120 2,5ani 30
27  Contabilitate şi audit Rom,Rus 120 2,5ani 40
28  Contabilitate și audit în instituțiile publice Rom,Rus 120 2,5ani 25
29  Contabilitatea și gestiunea afacerilor Rom,Rus 120 2,5ani 25
30  Contabilitate, gestiune și control Rom,Rus 120 2,5ani 20
31  Audit financiar Rom,Rus 120 2,5ani 20
32  Managementul Informaţional Rom,Rus 120 2,5ani 20
TOTAL760