Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ciclul I - LICENȚĂ

ORDIN DE ÎNMATRICULARE 278-ST din 17.08.2016
ORDIN DE ÎNMATRICULARE 278-ST din 17.08.2016
SpecialitateaFrecvență la zi
BUGET
Frecvență la zi
CONTRACT
Frecvență redusă
Achiziții    
Administrație Publică  
Asistență Socială      
Business și Administrare  
Cibernetică și Informatică Economică  
Contabilitate  
Drept  
Economie Generală    
Economie Mondială și Relații Economice Internaționale  
Finante și Bănci  
Informatica      
Informatică Aplicată    
Management Informațional    
Management Resurse Umane    
Managementul Proprietății Intelectuale      
Marketing și Logistică  
Merceologie și Comerț  
Securitatea Informațională    
Statistică și Previziune Economică    
Știinte ale Comunicarii    
Tehnologia și Managementul Alimentației Publice    
Tehnologii Informaționale  
Turism  
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 274-ST din 06.08.2016
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 274-ST din 06.08.2016
SpecialitateaFrecvență la zi
BUGET
Frecvență la zi
CONTRACT
Frecvență redusă
Achiziții    
Administrație Publică
Asistență Socială  
Business și Administrare
Cibernetică și Informatică Economică
Contabilitate
Drept
Economie Generală
Economie Mondială și Relații Economice Internaționale
Finante și Bănci
Informatica  
Informatică Aplicată    
Management Informațional    
Management Resurse Umane  
Managementul Proprietății Intelectuale  
Marketing și Logistică
Merceologie și Comerț
Securitatea Informațională  
Statistică și Previziune Economică    
Știinte ale Comunicarii    
Tehnologia și Managementul Alimentației Publice
Tehnologii Informaționale
Turism

Ciclul II - MASTERAT

ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 286-ST din 12.08.2016
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 286-ST din 12.08.2016
SpecialitateaFrecvență la zi
BUGET
Frecvență la zi
CONTRACT
Frecvență redusă
Administratie_publica
Business și Administrare  
Cibernetica și Informatică Economică      
Contabilitate  
Contabilitate, Bussiness şi administrare      
Contabilitate, Finanţe şi bănci  
Drept (jurişti 1.5 ani)    
Drept (nejurişti 2 ani)  
Economie generală (demografie)  
Economie generală      
Economie mondiala si relatii economice internationale  
Finanțe  
Informatica    
Marketing şi logistică    
Merceologie și Comerț    
Statistica și previziune economică      
Turism (SP)    
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 273-ST din 02.08.2016
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr. 273-ST din 02.08.2016
SpecialitateaFrecvență la zi
BUGET
Frecvență la zi
CONTRACT
Frecvență redusă
Administratie_publica    
Business și Administrare
Cibernetica și Informatică Economică    
Contabilitate
Contabilitate, Bussiness şi administrare  
Contabilitate, Finanţe şi bănci  
Drept (jurişti 1.5 ani)
Drept (nejurişti 2 ani)
Economie generală (demografie)    
Economie generală    
Economie mondiala si relatii economice internationale
Finanțe
Informatica  
Marketing şi logistică
Merceologie și Comerț  
Statistica și previziune economică    
Turism (SP)