Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2017 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Orange Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

  • până la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii superioare de licenţă;
  • până la 15 burse – pentru studenţii de la primul an de studii superioare de master.
Criterii de eligibilitate:

Pentru participarea în concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
  • să fie studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2018), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

    sau

    să fie studenţi înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
  • să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dezabilităţi şi/sau orfani.
  • să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

Data limită de prezentare a dosarelor este 25 ianuarie 2018, ora 1700

Pentru informații suplimentare, formulare de aplicare și regulamentul programului vă rugăm să ne contactați la: tel/fax: (022)221167, (022)221172, 068220072 sau pe http://www.eac.md/ro/