Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licenţă, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

  1. Termenul limită de selectare şi aprobare a temei tezei de licenţă este

30 SEPTEMBRIE 2017

  1. Teza de licenţă se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei şi aprobat de şeful catedrei de profil.
  1. Fiecare student-absolvent este obligat să depună, cu acordul conducătorului științific:
    1. teza în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucţiuni de înregistrare în sistem, care va fi făcută public în luna martie 2018, în scopul testării antiplagiat, şi
    2. un exemplar al tezei în original, la catedră, însoțit de avizul conducătorului științific.

Termenul limită 21 MAI 2018

  1. Susţinerea publică a tezelor de licenţă, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de catedră va avea loc în perioada

04 - 16 IUNIE 2018

Stimaţi studenţi,

în vederea finalizării  cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectaţi cerinţele de mai sus şi vă dorim numai succese!

Consiliul de administraţie!