Colegiul Național de Comerț al ASEM

anunță concurs pentru ocuparea posturilor de director adjunct pentru instruire și educație și director adjunct pentru instruire practică și producere în Colegiul Național de Comerț al ASEM

La concurs pot participa candidații care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. dețin cetățenia Republicii Moldova;
 2. au studii superioare universitare;
 3. au vechimea de muncă în activitate didactică de cel puțin cinci ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunosc limba română;
 6. nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct al instituției de învățământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (în  bir. 114, bl. D, CNC al ASEM), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în Anexa nr. 1 la regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia carnetului de muncă autentificat;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în Anexa 2 la regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru / narcolog), pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia / copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice științifice, participarea la proiecte educaționale, comunitare, corporative sau a altor proiecte relevante etc.

Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, indicând lista actelor depuse, cu paginile numerotate.
Actele vor fi depuse la Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova, bir.114, bl. D., până la 13 martie 2017.

Telefon de contact: 022 402 719; 022 402 791
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Termen de depunere a dosarului – 22.02.2017 – 13.03.2017