Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

ANUNȚ privind inițierea procesului de alegere a rectorului
Academiei de Studii Economice din Moldova

În temeiul art.105, aln.4 din Codul Educației al R.M., deciziei nr. 4/1  din 17.02.2017 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din R.M., aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr.09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Academiei de Studii Economice din Moldova, aprobat de Senatul ASEM la 29.04.2015, se anunță inițierea procesului de alegere a rectorului Academiei de Studii Economice din Moldova.

Poate candida pentru a fi ales în postul de rector al Academiei de Studii Economice din Moldova persoana care deține titlul științific și/sau didactico-științific și are experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior și cercetare.

Candidații vor depune, pe adresa CDSI al Academiei de Studii Economice din Moldova, un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

  1. scrisoarea de intenție;
  2. curriculum vitae (format Europass);
  3.  copia buletinului de identitate;
  4.  copii ale actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
  5. documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal/prin poștă/e-mail în perioada 24 februarie – 14 martie 2017 inclusiv, între orele 800 – 1630, în zile de lucru, în oficiul (pe adresa) Secretarului CDSI al ASEM (Bragoi Diana, MD-2005, Chișinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61, bir.301, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

Candidatul este responsabil ca dosarul trimis prin poștă să ajungă la CDSI al ASEM până la data și ora limită de depunere a acestuia, stabilită în prezentul anunț.

În cazul depunerii dosarului prin e-mail, candidatul va prezenta și dosarul pe suport material, dar nu mai târziu decât ultima zi de depunere a dosarului, menționată în anunț.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: (Bragoi Diana, MD-2005, Chișinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61, bir.301, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel.+ 373 22 402709)

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Academiei de Studii Economice din Moldova poate fi consultat accesând pagina WEB a instituției.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională
al Academiei de Studii Economice din Moldova

 

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68