Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

  1. Ion STURZA, preşedintele Companiei ”Fribourg Capital”;
  2. Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
  3. Veaceslav NEGRUŢA, economist;
  4. Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice;
  5. Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
  6. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
  7. Ghenadie ȘAVGA, dr., conf. univ., catedra ”Management”, ASEM;
  8. Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, rector ASEM;
  9. Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector în probleme de administrare şi gospodărire, ASEM.