Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Academia de Studii Economice din Moldova organizează în perioada 28 - 29 aprilie 2017 Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (doctoranzi, masteranzi şi studenţi).

Pragramul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători

Tematică abordată:
 1. Probleme şi soluţii ale economiei contemporane
 2. Managementul şi marketingul în economia contemporană
 3. Administraţie publică
 4. Cooperarea şi integrarea economică europeană şi regională
 5. Suportul informatic şi metode cantitative în economie
 6. Finanţe, monedă şi credit
 7. Contabilitate, audit, analiză economică
 8. Jurisprudenţă contemporană
 9. Filozofie şi politologie
 10. Geografie economică şi demografie.

Temele supuse dezbaterilor precum şi lista secţiunilor se vor găsi în Programul Simpozionului.

Informaţii generale
 • Limbile oficiale de lucru ale simpozionului - româna, engleza, franceza, rusa.
 • Tezele vor fi publicate după încheierea Simpozionului,  şi numai  cele prezentate în cadrul smpozionului. Prezenţa la şedinţa plenară a Simpozionului este obligatorie pentru toţi participanţii.
 • Pentru fiecare student/masterand se acceptă  doar o singură lucrare - teze. Pentru doctoranzi va fi editată o culegere de articole selective ale Simpozionului.
 • Cerinţe de tehnoredactare: tezele vor conţine maximum 2 pagini format A4, vor fi culese în editoriul Word sub Windows, se va prezenta într-un exemplar - tipărit pe hârtie şi pe suport electronic, semnat de autori şi de conducătorii ştiinţifici.
  Structura tezelor: titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii) (masterand sau student), prenumele şi numele complet, denumirea instituţiei, anul de studii, facultatea şi conducătorul ştiinţific (titlul ştiinţific, prenumele, numele). Textul se culege la intervalul de 1,5, mărimea literei - 12.
 • În programul Simpozionului vor fi incluse comunicările participanţilor de la ASEM precum şi ale celor invitaţi oficial  atât de la instituţiile din Republica Moldova precum şi din străinătate. Invitaţilor din afara ASEM li se garantează publicarea tezelor în volum, la fel şi tuturor doctoranzilor ASEM, pentru masteranzi deţinătorilor diplomelor de gradul I-III, pentru studenţi doar deţinătorilor de diplome de gradul I şi II.
Termene organizatorice
 • Participanţii prezintă până la 20 aprilie 2017  titlurile comunicărilor, prenumele şi numele complet al autorului, instituţia, anul de studii, facultatea, conducătorul ştiinţific (titlul ştiinţific, prenumele, numele).
 • Prezentarea lucrărilor pentru publicare  se va face personal, imediat  după terminarea lucrărilor pe  secţiuni de către moderatori.
 • Serviciul „Ştiinţă” nu eliberează extrase din procesele verbale ale secţiunilor.
 • Nu se încasează taxa de participare.
 • Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare şi hrană doar pentru persoanele invitate oficial.
 • Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către participanţi.

Informaţii suplimentare:
tel.: (+373 22) 402-993
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Persoana de contact: şef-serviciu  „Ştiinţa” Eugeniu Gârlă