P L A N U L manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 
preconizate pentru anul 2018
I. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SIMPOZIOANE
1. Simpozion Simpozionul Ştiinţific Internaţional al
Tinerilor Cercetători
27-28 aprilie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CONFERINŢE
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească (în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România) Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători 15 martie Mihailă Svetlana, Dr., conf. univ.
tel.: + 373 695 26 000,
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Contabilitatea şi Auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare 19-20 aprilie Lazari Liliana, Dr., conf. univ.
tel.: +373 796 28 291
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Conferinţa ştiinţifică internatională „Securitatea Informationala -2018”, Chişinău, ASEM 20-21 martie Ohrimenco Serghei, Dr., prof.univ.– Copreşedinte
tel. 079359405
email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Conferinţă ştiinţifică internaţională "Provocări în dezvoltarea şi reglementarea serviciilor financiare" 11-12 mai

Cobzari Ludmila, dr. hab., prof. univ.
Tel. + 373 22 402 714,
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pârţachi Ion, dr., prof. univ.,
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

5. Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-practică Logistica şi Supply Chain Management: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova 30 noiembrie Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ., Academician
Tel. 022 22 41 28
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Conferință științifică internațională Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii 27-28 septembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. Secţiunea Jean Monnet în Cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii” 27-28 Septembrie Rodica Crudu
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Interdisciplinară „Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă” 14 decembrie Cernavca Mihail, Dr., conf. univ.
Tel. + 373 22 402 915
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
II. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
CONFERINŢE
1. Teleconferinţa tinerilor cercetători cu participare internaţională. Ediţia a VII-a Crearea Societăţii Cunoaşterii 20-21 aprilie TODOROI Dumitru, prof. univ., dr. hab., m.c. ARA,
Tel.: + 373 22 402893
e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferință națională cu participare internațională Strategii și politici de management în economia contemporană 4-5 mai Țurcanu Gheorghe, dr., conf. univ.
tel: + 373 22 402 736
e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
III. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SIMPOZIOANE
1. Simpozion științific Simpozion științific dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII –
„Building a Quality World Together”
8 noiembrie Țurcanu Gheorghe, dr., conf. univ.
tel.: + 373 22 402 736
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CERNAVCA Mihail -  dr., conf. univ.
CONFERINŢE
1. Conferinţă anuală studenţească Drepturile de proprietate intelectuală în contextul RM şi UE aprilie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Tighineanu Alexandra, lect. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferință studențească interuniversitară Sensibilizarea tinerei generații și stimularea creativității juridice prin prisma  percepției valorilor democratice octombrie Armeanic Alexandru, conf. univ, dr.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Conferinţă anuală studenţească Impactul dreptului privat roman în contextul federalismului juridic european noiembrie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Ciobanu Natalia, lector univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Conferinţă anuală studenţească Drepturile fundamentale ale omului cu ocazia „Zilei internaţionale ale dreptului omului” 10 decembrie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
IV. ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI (SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, CURSURI, EXPOZIŢII, WORKSHOPURI, FESTIVALURI ETC.)
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SESIUNI
1. Sesiuni de informare InfoWeek-H2020, ed. a 4-a
(în parteneriat cu NCP H2020)
26-30 noiembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
SEMINARE
1. Seminar Ştiinţific Perspectivele dezvoltării turismului balnear 23 martie RUSU Livia, lector univ.
Tel: +373 22 402 915
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Seminar  ştiinţific Cum redactezi/elaborezi articole şi materiale ştiinţifice relevante pentru reviste ştiinţifice cu factor de impact Septembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
3. Seminar ştiinţific Cum elaborezi o schiţă de proiect pentru H2020
(de la A la Z)
(în parteneriat cu NCP H2020)
Iunie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Seminar ştiinţific Accesul la bazele de date ştiinţifice internaţionale: importanţa şi utilitatea în cercetarea ştiinţifică 26 aprilie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
5. Seminar ştiinţific Prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în mass-media Septembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Departament Relaţii cu Publicul ASEM
MESE ROTUNDE
1. Masa rotunda Teza de finalizare a studiilor: calitate si originalitate 8 februarie Belobrov Angela, Dr., conf. univ.
Tel.: +373 79507947
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pârţachi Ion, Dr., prof. univ.
Tel.: +373 22 402984
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Masă rotundă Posibilități de dezvoltare și implementare a marketingului on-line pe piața Republicii Moldova 29 martie Savciuc Oxana, Dr., conf.univ.
Solomatin Ala, dr., conf.univ.
Tel.: +373 22 402732
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Masă rotundă Actualități și perspective în domeniul contabilității și auditului martie Popovici Angela, Dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Masă rotundă PBL-ul – premiza unei angajări de succes aprilie Borcoman Raisa, dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
5. Masă rotundă Particularităţile impozitării profesiilor libere şi independente aprilie Botnari Nadejda, Dr. , prof. univ.
Tel.: + 373 22 402 771
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Busmachiu Eugenia, dr., conf. univ.
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Masă rotundă Statutul femeilor în domeniul ştiinţei şi cercetării octombrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. Masă rotundă Reforma curriculară axată pe competențe octombrie Borcoman Raisa, dr., conf. univ
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8. Masă rotundă Managementul resurselor umane. Probleme actuale şi perspective de dezvoltare. noiembrie Vaculovschi Dorin,  dr., conf. univ.
Tel: + 373 22-402-734
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9. Masa rotundă Starea curentă, sustenabilitatea sistemului public național de pensii și opțiuni de reformare. noiembrie Verejan Oleg, dr., conf. univ.
Tel: + 373 79405685
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Masă rotundă Creativitate şi instrumentarul său Septembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Şcoala Doctorală a ASEM
11. Masă rotundă Principiile etice în cercetarea ştiinţifică Decembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI
1. Atelier de lucru Bazele de date şi strategiile de căutare a informaţiilor Septembrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
2. Atelier de lucru PROFit-H2020 – Globalizarea şi creşterea competitivităţii economice mai Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Atelier de lucru Accesul resurselor electronice în vederea elaborării cercetărilor ştiinţifice 27 aprilie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
Şcoala Doctorală a ASEM
4. Workshop Drepturile proprietăţii intelectuale
(în parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală)
Octombrie Guțu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate
Tel: + 373 22 27 34 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.