Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

În perioada 7-18 noiembrie  2016 patru cadre didactice universitare de la Facultatea Business și Administrarea Afacerilor și șeful Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară și management al Calității de la Academia de Studii Economice din Moldova  au beneficiat de stagii de mobilitate la Universitatea din Aalborg, Danemarca,  în cadrul proiectului Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus:

 • Angela Solcan, dr., conf. univ.; decan al facultății „Business și Administrarea Afacerilor”;
 • Lilia Covaș, dr., conf. univ.;
 • Irina Dorogaia, dr., conf. univ.;
 • Ludmila Stihi, dr., conf.univ.
 • Sergiu Baciu, dr.hab., conf.univ., șef Departament Studii, Dezvoltare Curriculară și management al calității.

Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” ( PBLMD) este axat pe elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova;

Obiectivele generale ale mobilității:
 • dobândirea  cunoștințelor practice despre modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis în UE;
 • colectarea  de informații despre metode noi de predare;
 • consolidarea  abilităților  de predare, în conformitate cu PBL;
 • Cercetarea diferitelor metode de predare, în conformitate cu principiile PBL;
 • clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu diferitele părți interesate.
 • Stabilirea relațiilor profesionale într-un mediu academic.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

 • Oportunitatea de revizuire și modernizare a curriculum-ului la specialitatea Business și Administrare prin utilizarea metodei PBL;
 • Modificarea accentului în activitatea de predare în ASEM, în conformitate cu strategiile internaționale de dezvoltare;
 • Stabilirea unor relații strânse între ASEM și întreprinderi;
 • Schimbarea rolului învățământului superior și a accesului la un nivel mai ridicat de predare
Activități realizate în cadrul mobilității.

În cadrul programului de mobilitate la Universitatea Aalborg, Departamentul Business and Management au fost efectuate mai multe activităţi, printre care:

 • analiza programului de studii ”Economia şi Administrarea Afacerilor” (Economics and Business Administration (EBA)) şi a programelor analitice (curriculum) la disciplinele/modulele incluse în program;
 • asistarea la lecţii  (curs, seminare, consultaţii) şi examinarea procesului de învăţare PBL, în special, activitatea  profesorului/tutorului;
 • schimb de experienţă cu personalul universităţii gazdă în elaborarea "problemele reale"/ studiu de caz pentru PBL, organizarea stagiilor de practică, evaluarea studenţilor etc.;
 • consultarea literaturii de specialitate din cadrul bibliotecii universitare etc.

Pe perioada mobilității profesorii s-au  familiarizat cu sistemul de pregătire a specialiștilor pentru mediul economic, cu metodele de lucru ale personalului didactic și cu modalitățile de colaborare cu întreprinderile pentru facilitarea implementării PBL în procesul de predare și sporirea nivelului de pregătire al viitorilor specialiști pentru piața forței de muncă.

Rezultate/impact al mobilității:
 • dezvoltare profesională în domeniul PBL (nivelul de cunoștințe și abilități practice);
 • capacitatea de a dezvolta curriculum-ul modernizat pentru specializarea Business și Administrare;
 • schimb de experiență între cadrele didactice din UE și ASEM;
 • oportunitatea de a dezvolta probleme/sarcini/mesaje PBL în procesul de predare.

Stadiul actual al proiectului: activități efectuate și rezultatele obținute la Academia de Studii Economice din Moldova, 2016

 

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la:
Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability
http://www.pblmd.aau.dk/
www.facebook.com/pblmd.erasmusplus

 

Toată echipa ASEM la trening la Universitatea din Aalborg

În bibliotecă