Președintele Nicolae Timofti a înmânat, pe 27 octombrie,  distincţii de stat unor сolaboratori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă.

Respectiv, rectorului ASEM, academicianului  Grigore Belostecinic i s-a conferit  „Ordinul Republicii”.

Alic Bîrcă,  conf. univ., decan al Facultății EGD; Eugenia Feuraș , prof. univ., director al Școlii Doctorale ASEM și Rodica Hîncu, conf. univ., șef de catedră ”Investiții și piețe de capital” au fost onorați cu ordinul  „Gloria Muncii”

Medalia „Meritul Civic”  a revenit Angelei Casian – conf. univ., director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Bussines;  Liliei Grigoroi, conf. univ.,  decan al facultății Contabilitate și Aureliei Tomșa, conf. univ., șef de catedră ”Teorie și politici economice”.

Sincere felicitări!

 premii1