"Youth Entrepreneurship in a Modern…

Publicat: 25-11-2017 | Vizualizari:1

 

Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în colaborare cu Youth Generation cu susținerea financiara a EACEA în cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene, PNUD şi Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, a organizat, în perioada 21-22 noiembrie, Forumul International "Youth Entrepreneurship in a Modern Society".

În cadrul Forumului a avut loc și lansarea Școlii ASEM de Formare Continuă, director Aurelia Braguța. Pe parcursul a două zile, organizatorii...

Detalii ...

Colegiul Europei a prezentat oferta acad…

Publicat: 25-11-2017 | Vizualizari:8

În cadrul prezentării, studenții au avut posibilitatea să afle mai multe despre studiile, condițiile de admitere, bursele oferite studenților din RM, informații despre cele două campusuri din Belgia și Polonia.

Bursa oferită de Colegiul Europei acoperă cheltuielile de studii, cazare, masă și costurile de călătorie.

https://www.coleurope.eu/

...

Detalii ...

Top 10 cei mai buni studenți ai ASEM - 2…

Publicat: 17-11-2017 | Vizualizari:943

Comisia de concurs a evaluat  dosarele înaintate la cea de-a  XV-a ediție a concursului ”Cel mai bun student al ASEM - 2017” și a anunțat rezultatele.

Astfel, pe locul III s-au clasat:

  • Valeria RACU (an. III., Licență, Finanțe)
  • Stanislav IAROVOI (an. III, Licență, Finanțe)
  • Sabina MISTREAN (an. III, Licență, Business și Administrarea Afacerilor)
  • Cătălina BARAC (an. II, Licen...

    Detalii ...
Doctoranzii Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere” (USPEE)

Marți, 29 mai 2017, un grup de doctoranzi ai Școlii Doctorale a ASEM și USPEE au participat la masa rotundă organizată la Curtea Constituțională (CCM) cu genericul „Noile tendințe în dezvoltarea doctrinei constituționale.”

Participanții mesei rotunde vin de la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere” (USPEE). Aceștia au avut parte de prezentări privind mandatul CCM și dimensiunea europeană a jurisprudenței constituționale a Republicii Moldova și noile tendințe din acest domeniu.

Conf. Dr. Veaceslav Zaporojan, judecător la CCM, a prezentat organizarea și activitatea CCM în cadrul modelului european de funcționare a acesteia, precum și noile tendințe în jurisprudența CCM pentru anul 2016.

Mai multe despre dimensiunea europeană a activității CCM doctoranzii au aflat de la fostul judecător al Curții Constituționale din Lituania, expert al proiectului UE „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova,” prof. dr. Toma Birmontienė. Profesorul a întreprins o analiză comparativă a jurisprudenței constituționale a curților din Uniunea Europeană și cea a CCM și a remarcat natura similară a activității CCM cu a instanțelor de contencios constituțional european.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova.”

Pentru mai multe a se vedea: http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1026&t=/Media/Noutati/Doctoranzii-colii-Doctorale-a-ASEM-i-USPEE-intruniti-la-Curtea-Constitutionala#sthash.4rxPKWVQ.dpuf

const2
const3
const3