Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Vadim COJOCARU

Vadim COJOCARU
Doctor în economie., prof.univ.
Prorector cu activitate
ştiinţifică şi relaţii externe
Membru al Senatului ASEM

Născut la 19 mai 1961 in s. Barboieni, r-nul Nisporeni, R. Moldova. A absolvit facultatea ”Economia Comerțului și Merceologie” al USM, în anul 1982, specializarea ”Economia Comerțului”. Doctor în economie (1992), conferențiar universitar (1995), profesor universitar (2003), cercetător asociat gradul I, Institutul Național de Cercetări Economice, Academie Română (2004)

Stagii de perfecționare

1988 – Institutul de Comerț, Kiev, Ucraina, catedra ”Organizarea Comerțului”
1991 – Academia de Management, Moscova, Rusia, cursul ”Mecanisme de funcționare a economiei de piață”
1992 – Institutul ELCEFA, Atena, Grecia ”Managementul și Marketingul în Economia de Piață”
1993 – Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, România, cursul ”Marketing Internațional”
1995 – University of Nebraska in Omaha, SUA, cursul ”Business Administration”
2002,2005 – Universitatea ”Pierre Mendes”, Grenoble, Franța, cursul ”Management și Marketing universitar”

Președintele seminarului Științific de profil ”Managementul și Marketingul în economia contemporană ” (2004-2009)

Este autor a cca 70 publicații cu caracter științific și metodico didactic, a pregătit în calitate de consultant științific 11 doctori în economie, a participat la conferințele științifice la Universitățile din R. Moldova, România, Ucraina, Belorusia, Bulgaria, Rusia, Polonia și Spania