Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ion COVALENCO

Ion COVALENCO
Şef-departament

Obiectivele de bază ale activităţii Departamentului de Informatică sunt asigurarea logistică a procesului de instruire, elaborarea şi implementarea sistemelor informatice de gestiune pentru diferite subdiviziuni, automatizarea activităţilor specifice managementului universitar, optimizarea fluxurilor informaţionale, modernizarea şi extinderea reţelei locale de calculatoare, menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul ş.a. În cadrul Departamentului, activează 6 laboratoare:

  • Sisteme informatice în instruire
  • Sisteme informatice de gestiune
  • Multimedia
  • Asistenţă săli cu calculatoare
  • Administrare reţea şi INTERNET
  • Asistenţă tehnică şi Soft de sistem

Academia de Studii Economice are în dotare peste 1000 de calculatoare, 14 servere, cca 150 de imprimante, utilaj de reţea şi echipamente multimedia. Toate calculatoarele sunt interconectate la reţeaua academică, reţea care cuprinde, practic, toate structurile ASEM: rectoratul, serviciile administrative, Şcoala doctorală, Şcoala masterală de excelenţă în economie şi business, decanatele, catedrele, biblioteca, sălile cu calculatoare, căminele etc.

Studenţii ASEM beneficiază de serviciile unui Centru Multimedia modern, dotat cu 70 de calculatoare performante conectate la Internet, cu imprimante, scanere şi dispozitive de înregistrare CD/DVD.

În ASEM, funcţionează un Centru de videoconferinţe, dotat cu un sistem performant de comunicaţii.

Reţeaua academică se află în continuă dezvoltare pentru a face faţă noilor cerinţe tehnologice. În prezent, viteza de acces la Internet este de 1 Gbps. Toate blocurile de studii, precum şi căminele studenţeşti, sunt conectate la Internet prin canale de fibră optică. Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, biblioteca, sălile de lectură, spaţiul din faţa blocurilor „B” şi „F” etc. În ASEM, toate serviciile Internet sunt gratuite.

În scopul sporirii calităţii instruirii, a cercetărilor ştiinţifice şi a gestiunii universitare, a fost elaborată strategia de informatizare a ASEM pentru perioada 2010-2015 (i-ASEM 2015), care constă în crearea Spaţiului informatic integrat (SIIA), ce va cuprinde toate activităţile Academiei.

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68