Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Program Admiterea

Program de lucru
Zilnic, 0900 - 1700
22 iulie 2018, 0900 - 1200
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

MD-2005, Republica Moldova, Chişinău, ASEM
str. G.Bănulescu-Bodoni 61, bloc A

Anticamera rectorului: 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii: 40-29-00
Comisia de admitere: 22-27-32