Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Program Admiterea

Program de lucru
Zilnic, 0900 - 1700
22 iulie 2018, 0900 - 1200
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM,
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,
CICLUL I, LICENȚĂ
FacultateaDomeniul de formare profesională
/ specialitatea
Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu frecvenţă la ziÎnvăţământ cu frecvenţă redusă
Business şi Administrarea Afacerilor
Business şi administrare (rom., rus., rom.-engl.) 7800 4900
Marketing şi logistică (rom., rus.) 7800 4900
Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 6900 4400
Servicii hoteliere, turism şi agrement
(rom.-engl., rom. - fr., rom., rus. - la f/red.)
8600 4900
Achiziţii (rom.) 6900 -
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice (rom., rus.) 8100 4900
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale (rom.-engl., rom. - fr., rus.) 8600 4900
Economie Generală şi Drept
Economie generală (rom., rus.) 6900 4400
Drept (rom., rus.) 8600 4900
Administraţie publică (rom.) 6500 4200
Managementul resurselor umane (rom.) 6900 -
Asistenta sociala (rom.) 6500 4200
Finanţe
Finanţe şi bănci (rom., rus., rom.-engl. - la zi)
(rom., rus. - la f/red.)
8600 4900
Contabilitate
Contabilitate (rom., rus.) 8600 4900
Tehnologii Informaţionale
şi Statistică Economică
Cibernetică şi informatică economică (rom., rus.) 6600 4200
Econometrie şi statistică economică (rom., rus.) 6500 -
Informatica aplicata (rom., rus.) 6600 -
Managementul  informaţiei (rom., rus.) 6600  -
Tehnologia informaţiei (rom., rus.) 6600 4200
Securitatea informaţională (rom., rus.) 6600 -

* Notă: Taxa de studii la toate facultățile pentru cetățenii străini este dublă.

TAXA DE STUDII PENTRU ADMITEREA ÎN ASEM,
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,
CICLUL II, MASTERAT
Domeniul de formare
 profesională
Programe la ciclul II, masterat Frecvența la zi Frecvența redusă
Științe administrative
Managementul în administraţie publică 9200 6900
 
Științe Economice
Contabilitate şi audit  9200 6900
Contabilitate și serviciile electronice asociate 9200 6900
Audit financiar 9200 6900
Managementul marketingului 9200 6900
Reclamă şi Relaţii Publice 9200 6900
Logistică şi Supply Chain Management 9200 6900
Administrarea Afacerilor 9200 6900
Digital Business Management 9200 6900
Managementul proiectelor europene 9200 6900
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 9200 6900
Comunicare şi jurnalism economic 9200 6900
Finanțe și tehnologii informaționale 9200 6900
Finanţe publice şi Fiscalitate  9200 6900
Finanţe corporative; Asigurări 9200 6900
Investiţii şi Pieţe de Capital  9200 6900
Administrare bancară 9200 6900
Administrare financiar - bancară (în limba engleză) 9200 6900
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat 9200 6900
Finanţele şi contabilitatea firmei 9200 6900
Comerţ exterior şi activitate vamală 9200 6900
Integrare economică și afaceri europene 9200 6900
Actuariat și riscul în afaceri 9200 6900
Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică 9200 6900
Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice 9200 6900
Managementul calității expertiza și protecția consumatorului 9200 6900
Demografie şi economia populaţiei 9200 6900
Tehnologia și managementul alimentației publice și agroturism 9200 6900
Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală 9200 6900
Drept
Drept financiar-fiscal 9200 6900
Drept vamal și proceduri vamale 9200 6900
Dreptul în afaceri 9200 6900
Drept economic 9200 6900
Tehnologii ale informatiei și comunicarilor
Managementul informaţional 9200 6900
Tehnologii informaţionale în economie 9200 6900
Securitatea sistemelor informatice 9200 6900
Servicii Publice
Gestiunea şi dezvoltarea turismului 9200 6900
Gestiunea hotelieră 9200 6900

* Notă: Taxa de studii la toate programele pentru cetăţenii străini este dublă.