Administrația Școlii Masterale

Administrația Școlii Masterale, Angela CASIAN Conferențiar universitar, Doctor în științe economice și Lilia COVAȘ Conferenţiar universitar, dr. Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM.

 

Angela CASIAN

Angela CASIAN

    Conferențiar universitar,

    Doctor în știinţe economice

 

Specialist în domeniu Managementului finanţelor publice. Angajată la ASEM din anul 1996. A absolvitfacultatea de Management a Academiei de studii economie (Moldova) în anul 1993, doctorantura la ASEM în anii 1996-1999. Doctor în economie (1999), conferenţiar universitar (2002). Discipline predate: Finanţe publice – la ciclul I Licenţă; Managementul finanţelor publice, Finanţe publice locale, Auditul intern în sectorul public, Politici şi tehnici de bugetare, Bugetare sensibilă le gen – la ciclul II Masterat.

A participat în calitate de expert local şi consultant independent  la Proiectul „Reforma de descentralizare şi autonomia locală” (PNUD, Guvernul Republicii Moldova); Programul „Promovarea egalităţii de gen în programele şi planurile naţionale de dezvoltare”, UNIFEM; Proiectul „Consolidarea cooperării dintre partide politice organe electorale şi alegători”, (Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF).

Participantă la numeroase training-uri organizate cu suportul Băncii Mondiale şi a UNDP/ UNIFEM în cadrul Ministerului Finanţelor al RM şi Ministerul Protecţiei sociale, Muncii şi Familiei al RM privind reforma Managementului finanţelor publice în Republica Moldova, precum şi la diverse stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări: România, Federaţia Rusă, Kazahstan. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate; coautoare a manualului „Bugetare sensibilă la gen”.
Telefon de contact: 402-831; e-mail: casian.angela@gmail.com

Vice director, Lilia COVAȘ
Conferenţiar universitar, dr.
Şcoala Masterală de Excelenţă
în Economie şi Business a ASEM

Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvitfacultatea de Business și Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM în anul 1994, doctorantura ASEM în anii 1994-1997. Doctor în economie (1997), conferenţiar universitar (2005). Discipline predate:Management, Bazele antreprenoriatului, Planul de afaceri, Cultura afacerilor – la ciclul I Licenţă; Comportamentul organizațional, Managementul conflictelor – la ciclul II Masterat.

Instruire și consultanță în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniul managementului, marketingului. Expert al Rețelei Locale al Pactului Global, PNUD (anii 2009-2010).

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate și conferințe științifice din Republica Moldova; autoare a manualelor: Cultura afacerilor (2004), Responsabilitatea Socială Corporativă: aspecte practice (2009).
Telefon de contact: 402-942; e-mail: liliacovas@yahoo.com

Pagina web www.ase.md

Urmărește-ne și pe Facebook