Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Termenul de plasare a tezelor în Sistemul Antiplagiat a fost prelungit
pentru perioada 27 - 28 mai, ora 23:59
Instrucţiune privind înregistrarea și plasarea tezelor în sistemul antiplagiat ASEM

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licenţă, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

 1. Termenul limită de selectare şi aprobare a temei tezei de licenţă este
28 SEPTEMBRIE 2018
 1. Teza de licenţă se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei şi aprobat de şeful departamentului de profil.
 1. Fiecare student-absolvent este obligat să depună, cu acordul conducătorului științific:
  1. teza în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucţiuni de înregistrare în sistem, care va fi făcută public în luna martie 2019, în scopul testării antiplagiat, şi
  2. un exemplar al tezei în original, la departament, însoțit de avizul conducătorului științific.

   Termenul limită                   20 MAI 2019

 1. Susţinerea publică a tezelor de licenţă, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de departament va avea loc în perioada
03  - 15 IUNIE 2019
Stimaţi studenţi,

în vederea finalizării  cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectaţi cerinţele de mai sus şi vă dorim numai succese!

Consiliul de administraţie!