Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licenţă, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

  1. Termenul limită de selectare şi aprobare a temei tezei de licenţă este
30 SEPTEMBRIE 2019
  1. Teza de licenţă se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei şi aprobat de şeful departamentului de profil.
  1. Fiecare student-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la departament cu acordul conducătorului științific.

Termenul limită                   18 MAI 2020

  1. Susţinerea publică a tezelor de licenţă, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de departament va avea loc în perioada
01  - 13 IUNIE 2020
  1. conform unui grafic elaborat de departamentul de profil.
Stimaţi studenţi,

în vederea finalizării  cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectaţi cerinţele de mai sus şi vă dorim numai succese!

Consiliul de administraţie!