Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

ASEM lansează cea de-a XVII-a ediție a concursului CEL MAI BUN STUDENT al ASEM.

La concurs  invităm să participe studenţii ASEM (inclusiv masteranzii), cu excepţia celor din anul întâi, Licență. Cei premiați în edițiile anterioare vor prezenta doar dovada performanțelor atinse după concurs.

Tinerii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:

 • Formular de participare la concurs
 • Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activitatea academică şi cea extracurriculară a concurentului
 • Curriculum Vitae
 • Certificat academic din anii de studii precedenți (ambele semestre), vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fiecare semestru
 • Copia diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I
 • Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, conferinţe, simpozioane, etc.
 • Copii ale articolelor ştiinţifice sau/şi publicistice
 • Copie a buletinului de identitate, inclusiv a fişei de însoţire
Premiile vor fi după cum urmează:
 • Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei
 • Premiul I – 2 persoane – câte 2000 lei
 • Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei
 • Premiul III – 4 persoane – câte 1000 lei.

Dosarele participanților sunt recepționate de către Serviciul  Relații cu Publicul al ASEM (oficiul 103, bloc. B).

Termenul de aplicare de pe  15 octombrie  până pe 8 noiembrie 2019.

Rezultatele vor fi anunțate pe 17 noiembrie, de Ziua Internațională a Studenților. Premierea câștigătorilor va avea loc în decembrie, în cadrul ședinței Senatului ASEM.