Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Anunț publicat în ziarul ”Timpul” la 25 ianuarie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice:
Profesor universitar
 • Departamentul Investiții și Activitate Bancară – 2
 • Departamentul Business Internațional – 1
Conferențiar universitar
 • Departamentul Management – 4
 • Departamentul Comerț, Turism  și Alimentație Publică – 1
 • Departamentul Teorie și Politici Economice – 1
 • Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare – 1
 • Departamentul Drept – 1
 • Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 3
 • Departamentul Investiții și Activitate Bancară – 1
Lector universitar
 • Departamentul Marketing și Logistică – 1
 • Departamentul Finanțe și Asigurări – 2
 • Departamentul Limbi Moderne (limba engleză) – 1
 • Departamentul Informatică și Managementul Informației – 1

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, tel.0 22 402 846