Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Anunț publicat în ziarul ”Făclia” la 24 ianuarie 2020

Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere
și a posturilor științifico-didactice:
Șef departament
  • Departamentul Management
  • Departamentul Educație Fizică și Sport
  • Departamentul Limbi Moderne
Profesor universitar
  • Departamentul Drept –  1
Conferențiar universitar
  • Departamentul Management – 1
  • Departamentul Teorie și Politici Economice – 1
  • Departamentul Business Internațional – 1
  • Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 4
  • Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 2

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010, Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din R.Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației al R.Moldova nr.10 din 14.01.2015; Rubrica Reglementări ASEM, Regulamentul departamentului ASEM.

Notă: La concursul pentru ocuparea posturilor științifico-didactice nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, tel.0 22 402 810