Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Programul de formare profesională în domeniul managementului bancar „ZOOM IN BANKING”

În cadrul proiectului „Zoom in Banking” facultatea „Finanțe” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova  invită studenții actuali și absolvenții programelor de studii din domeniul finanțelor să se înscrie la programul de formare profesională „Probleme actuale în aria managementului bancar”.

Proiectul “Zoom in Banking” este implementat de către Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova), BC Victoriabank SA, Centrul de Cercetări și Educație Financiară Avansată și facultatea Finanțe din cadrul ASEM, având ca scop dezvoltarea şi livrarea unei curricule comune, urmărind valorificarea potențialului de cooperare între mediul universitar şi mediul de afaceri, cu sprijinul asociațiilor de business.

Misiunea de bază a programului de formare profesională vizează formarea și dezvoltarea competențelor profesionale complexe în aria managementului bancar, în vederea sporirii angajabilității tinerilor și inserției mai rapide în câmpul muncii, în general, și reducerii duratei de formare a tinerilor angajați pe poziții de entry level în instituțiile financiar-bancare, în particular.

Strategia programului de studii converge Strategiei naţionale de dezvoltare ”Moldova 2030", obiectivul 4 „Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții”, și urmărește asigurarea continuității și sustenabilității studiilor la toate nivelurile de învățământ, orientarea profesională și ghidarea în carieră și asigurarea  accesului  la  programe de învățare continuă, din perspectiva formării generale şi formării profesionale în corespundere cu nevoile persoanei şi necesităţile socio-economice, în acord cu cele mai moderne concepte la nivel național și internațional.

Grupurile ţintă: 
  • Studenții din ultimul an de studii de licență la Facultatea Finante a Academiei de Studii Eonomice a Moldovei (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă);
  • Masteranzii programelor de studii din domeniul financiar-bancar;
  • Doctoranzii Școlii Doctorale a ASEM cu proiecte doctorale axate pe tematica programului de formare sau arii conexe;
  • Absolvenții facultății de Finanțe din cadrul ASEM, ciclurile I. Licență și II. Masterat.

Conținutul cursului. Cursul include 14 teme ce abordează în mod independent cele mai provocatoare subiecte din aria managementului bancar la etapa actuală:  Organizarea și asigurarea eficienței activității funcției de conformitate în instituțiile financiare; Principiile KYC (Know Your Customer / Cunoaște-ți clientul) în instituțiile financiare; Modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML/CFT) în instituțiile bancare; Modul de aplicare a legislației privind protecția datelor personale și implicațiile GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor) pentru bănci; Standardele și principiile deservirii eficiente și calitative a clienților în instituțiile financiare; Tehnici de vanzare şi de negociere utilizate în industria financiar-bancară; Principii și linii directoare privind guvernanța corporativă în bănci; Analiza și previziunea financiară din perspectiva realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei; Analiza cash-flow-ului, ultilitatea și indicatorii-cheie; Bugetarea și analiza indicatorilor-cheie; Managementul riscului de credit; Raportarea financiară și aspectele cheie de luat în considerare; Aplicabilitatea IFRS în instituțiile financiare; Strategii moderne de marketing în instituțiile financiare.

Lectori:  Experți internaționali și naționali, specialiști-practicieni din cadrul BC „Victoriabank” SA și alte instituții financiare.

Durata programului: 75 ore de contact direct.

Perioada de desfășurare: 14.11.2019-16.04.2020, cu o vacanță de iarnă prelungită ce va începe la 12.12.2019 și va dura pînă la 30.01.2020.

Orar: Joi, 1300-1600.

Imagini pentru atentie'Excepție primul curs, care va fi ținut la data de 14.11.2019, orele  1000-1430, care va preceda Evenimentul de lansare a proiectului și va include temele „Compliance function in financial institutions” prezentată de către dna Diana Neagu și „KYC Principles in financial institutions” prezentată de către Mr. Charles Vernon, ambii experți internaționali reprezentând firma internațională de avocatură „Vernon David Law Firm”.
Notă: Cursul va fi ținut în limba engleză, fiind asigurată traducerea simultană în limba română.

Locul de desfășurare: Academia de Studii Economice din Moldovei,  Blocul “F”,  etajul 2, sala 203F, str.Bănulescu-Bodoni, 59, or.Chişinău, MD-2005.
Evaluarea finală va avea loc în data de 16.04.2019. Fiecare cursant va susţine un examen format din: Test grilă de 20 de întrebări pe baza suportului de curs și a materialelor de învățare.

Absolvenții programului vor primi o diplomă de atestare a competențelor dobândite, însoțită de un supliment descriptiv.

Persoanele care doresc să participe la programul de formare profesională sunt rugate să completeze formularul de înscriere, accesând linkul: https://bit.ly/2K9Y71H.

Pentru mai multe detalii, contactați Decanatul facultății ”Finanțe” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, persoană de contact: conf.univ., dr. Angela Belobrov, tel.079507947, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Direcția Resurse Umane a B.C. „Victoriabank” S.A., persoană de contact: Liuba Pentelei, tel. 069314469, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Asociația Businessului European din Moldova , tel. 022 90 70 25, email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Taxa de studii: GRATUIT. Toate costurile sunt suportate de către partenerii proiectului. 

Programul „Stagii de practică remunerate de la Victoriabank”

Se adresează studenților de la ASEM care își doresc o carieră în domeniul bancar. Victoriabank le oferă această oportunitate și lansează programul „Stagii de practica cu remunerare – ediția 1.0/2019-2020”.

La Victoriabank studenții ASEM vor găsi STAGII DE PRACTICĂ CU REMUNERARE destinat studenților și masteranzilor cu profil  economic. Programul le permite aprofundarea cunoștințelor teoretice și învațarea de la cei mai experimentați specialiști din cadrul Victoriabank, experți/parteneri naționali și internaționali ai Asociației Businessului European (EBA) etc. 

Pe durata stagiului de practică în cadrul băncii stagiarii vor fi remunerați de către Victoriabank cu o plată în mărime 1.000 lei lunar. Totodată fiecare student stagiar va beneficia de un card de debit gratuit.

Partenerii proiectului sunt:Asociația Businessului European (EBA) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM).