Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Academia de Studii Economice a Moldovei

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România

Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească - Ediţia a III-a
„PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”
15 martie 2019, ora 13.00, bir. 104 bl. B, mun. Chişinău

Facultatea „Contabilitate”, ASEM, Chișinău, Republica Moldova
Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”, USV, România
Facultatea Finanțe și Economie, Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus

Conferința Ştiinţifică Internațională Studenţească îşi propune următoarele direcţii de cercetare:
 • Evoluția și dezvoltarea contabilității în Republica Moldova, România și Republica Belarus din perspectiva armonizării cu Directivele UE;
 • Dezvoltarea și provocările profesiei contabile în Republica Moldova, România și Republica Belarus;
 • Probleme ale contabilității în condițiile corelării legislației autohtone cu practicile internaționale;
 • Raportarea financiară: perspective și probleme ale integrării în spațiul european;
 • Auditul și Analiza Economică în contextul integrării europene: progrese și așteptări.

Limbile de lucru: română, engleză, rusă.

Conferința Ştiinţifică Internațională Studenţească își propune atragerea și implicarea studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România, Universitatea de Stat din Poloțk, Republica Belarus în cercetare având ca scop dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul contabilității, analizei economice și auditului.

DATE RELEVANTE!!!

Înregistrarea (Autorii și denumirea articolului) - până la 8 martie 2019 (în cadrul Departamentului fiecărei instituții)

Prezentarea articolului pentru publicare - 31 martie 2019

Lansarea publicației - mai 2019

CERINŢE de prezentare a articolelor științifice spre publicare

În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a comunicărilor ştiinţifice, autorii, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii:

PREZENTAREA ARTICOLELOR CONFERINȚEI

Articolele vor fi originale şi nepublicate în alte culegeri. În publicația Conferinței, obligatoriu, trebuie indicată distincţia dintre viziunea autorului sau rezultatele obţinute de cele anterior publicate.

Articolele se scriu în limba română, engleză și se prezintă Departamentului  „Contabilitate, Audit și Analiza Economică”, pe suport electronic la adresa:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

IMPORTANT!!! Studenții/Masteranzii/Doctoranzii ce vor pregăti și prezenta publicații trebuie să fie ghidați de un conducător științific.

STRUCTURA ARTICOLULUI
 1. Titlul articolului (centrat, cu majuscule) în limbile română şi engleză (Times New Roman; 14 pt).
 2. Autorii articolului:
  • În mod obligatoriu, primul va fi conducătorul științific (Numele, Prenumele, instituția, e-mail – centrat,);
  • Studentul/Studenții (Numele, Prenumele, instituția, țara, e-mail – centrat,).
 3. Rezumat (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 200-250 de semne, în limba engleză. Trebuie sa conțină importanța, metodele de cercetare și rezultatele).
 4. Cuvinte cheie (6-8 cuvinte, cursiv, în limba română, engleză).
 5. Cod JEL.
 6. Introducere.
 7. Conținutul de bază – denumirea va fi expusă reieşind din tema lucrării.
 8. Rezultate și concluzii.
 9. Referințe bibliografice.
CERINŢE TEHNICE
 • Formatul: A4, dimensiunile 2,2x2,2x2,2x2,2.
 • Times New Roman; 12 pt; interval – 1,15.
 • Lucrarea va conține exact 6 sau 8 pagini, inclusiv bibliografia.
 • Formulele teoretice trebuie confirmate prin calculări practice.
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă, se vor plasa, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Toate tabelele şi figurile, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (la începutul tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element).
 • Referințele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini). În text, în paranteze pătrate se vor indica trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referințe, cu indicarea paginii.

EXEMPLU / MODEL DE ARTICOL