Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!


Facultatea de Contabilitate,ASEM,
Republica Moldova

Universitatea
„Ștefan cel Mare”
Suceava, România

Universitatea de stat
Poloțk, Bielorusia

Universitatea
„1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia

Curtea de Conturi
a Republicii Moldova

 

PARTENER GENERAL: CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ STUDENȚEASCĂ, ISSC 2020
„PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”  

12 MARTIE 2020, CHIȘINĂU
Locația: Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel: +37322-402-759

Consecventă efortului său continuu de stimulare a interesului pentru cercetarea științifică în rândul tinerilor, precum și demersurilor întreprinse pe linia promovării și creșterii vizibilității instituționale, în consonanță cu tradiția și așteptările induse, Facultatea de Contabilitate ASEM organizează Conferința Științifică Internațională Studențească (ISSC 2020) cu tema Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, care se va desfășura la Chișinău, în zilele de 12 -13 martie 2020.

Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Această manifestare științifică vizează realizarea unui schimb util de idei și transfer de cunoaștere prin promovarea rezultatelor activităților de cercetare în care studenții au fost antrenați, în speranța stimulării, astfel, a inițiativei acestora spre activitatea de cercetare de nivel academic.

Înregistrarea la conferință,  însoțită de titlul și un rezumat al lucrării este așteptată până la 03 martie 2020 la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Va rugăm să desemnați această invitație către studenții Dvs.

Comitetul organizatoric ISSC 2020:

Lilia GRIGOROI, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Liliana LAZARI, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Svetlana MIHAILA, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Veronica GROSU, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Petru ROTARU, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Ludmila MASICO, Universitatea de Stat, Poloțk, Bielorusia
Iuliana CENAR, dr., prof. univ. dr.,  Universitatea 1 decembrie, Alba Iulia, România
Maia BAJAN, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Nelea CHIRILOV, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Stela CARAMAN, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Sergiu ȘOIMU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

Comitetul Științific ISSC 2020:

Lilia GRIGOROI, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Elena HLACIUC, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Liliana LAZARI, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Svetlana MIHAILA, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Veronica GROSU, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Maia BAJAN, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Iuliana CENAR, Universitatea 1 decembrie, Alba Iulia, România
Marius CIBOTARIU, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Petru ROTARU, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Marian SOCOLIUC, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Ludmila MASICO, Universitatea de Stat, Poloțk, Bielorusia
Liliana ȚURCANU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Vasile BURJA, dr., Universitatea 1 decembrie, Alba Iulia, România
Galina BĂDICU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Nelea CHIRILOV, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Stela CARAMAN, Academia de Studii Economice a Moldovei
Daria ROTARU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Nicolai JIERI, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Roman VIERU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Monica ZLATI, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România
Radu CIOBANU, Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova
Gabriela COSMULESE, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, România

AGENDA:
12 martie 2020
Locația: Curtea de Conturi a Republicii Moldova
930-1000 Înregistrarea, Cafeaua de bun venit
1000-1200 Lucrările Conferinței
1200-1300 Pauza de prânz
1300-1430 Lucrările Conferinței
1430-1530 Excursie la Curtea de Conturi
1530-1600 Rezultate și concluzii pentru prima zi. Premierea celor mai merituoși
13 martie 2020
Locația: Academia de Studii Economice din Republica Moldova
1230-1300 Înregistrarea, Cafeaua de bun venit
1300-1430 Lucrările Conferinței
1430-1500 Rezultate și concluzii

Limba de lucru: română/rusă/engleză.

Lucrările prezentate în cadrul Conferinței și aprobate de Comitetul Științific vor fi publicate într-o culegere de lucrări științifice. Lucrările se prezintă prin email la adresa:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la 31 martie 2020.

Înregistrarea la conferință se va face prin email la adresa:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la 3 martie 2020.

REGULI IMPORTANTE:

Lucrarea va fi una originală și va respecta tema conferinței. Lucrarea va fi ghidată de un coordonator științific. Fiecare coordonator poate îndruma 2 cercetători. Doctoranzii pot publica fără conducător, dar cu semnătură conducătorului de doctorat. Fiecare lucrare va conține pagini complete, inclusiv referințele bibliografice. Lucrările care nu respectă această cerință nu vor fi acceptate.

Prezentarea lucrării (raportul la conferință) va dura max. 20 min., va fi bazată pe stilul vizual de învățare și va conține obligatoriu: Prezentarea problemei cercetate; Sintetizarea stadiului cercetării;  Scopul cercetării, Metodele de cercetare utilizate; Discuții și rezultate; Concluzii, Referințe bibliografice.

CERINȚE față de lucrare (modelul se anexează):

Formatul: A4, dimensiunile 2,2x2,2x2,2x2,2.; Times New Roman; interval – 1,15.

Componentele lucrării științifice:

 • Titlul (14 pt, centrat, cu majuscule, bold) în limbile engleză și română/rusă;
 • Autorii lucrării (Prenumele cu minuscule, Numele – cu majuscule, 12 pt, bold)
 • Coordonator științific (12 pt, bold, Prenumele cu minuscule, Numele cu majuscule);
 • Instituția, țara, email (12 pt);
 • Rezumat (10 pt, cursiv,  cca 200-250 de cuvinte, în limba engleză. Va include importanța, metodele de cercetare și rezultatele obținute);
 • Cuvinte cheie (10 pt, cursiv, 6-8 cuvinte, în limba engleză);
 • JEL (12 pt) http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php
 • Introducere ((actualitatea, motivarea alegerii temei, scopul urmărit, sintetizarea stadiului cercetării), 12 pt)
 • Metodele de cercetare (12 pt);
 • Conținutul de bază (12 pt);
 • Concluzii (sublinierea rezultatelor cercetării întreprinse; sistematizarea într-un subsistem coerent, integrat structurii generale a domeniului, a rezultatelor obținute; marcarea diferențelor fată de ceea ce a fost realizat anterior, deci a contribuției efective a cercetătorului; evidențierea unor limite, dificultăți și direcții posibile de cercetare ce ar putea fi parcurse pentru o dezvoltare a teoriei, sau găsirea altor soluții) (12 pt);
 • Referințe bibliografice (12 pt). Se plasează la sfârșitul articolului în ordinea citării (Nume, inițiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini). În text, în paranteze pătrate se vor indica trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referințe, cu indicarea paginii.

Lucrarea va conține pagini complete, inclusiv referințele bibliografice. Elementele grafice (tabele și figuri) trebuie să fie de calitate înaltă, se vor plasa, nemijlocit după referința respectivă în text. Toate tabelele și figurile, obligatoriu, sunt însoțite de denumire și număr de ordine (la începutul tabelului, sub figură), sursă și, după necesitate, informație suplimentară: note, legendă (sub element).

EXEMPLU / MODEL DE ARTICOL