Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea Facultăţii, care va avea loc la 28 Septembrie 2019, după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Servicii hoteliere, turism  și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia și managementul alimentației publice”, - Bloc A, Aula, ora 11.30

Facultatea „Finanţe” - Specialitatea: „Finanţe şi Bănci” - Bloc F, Aud. 203, ora 12.00

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Specialităţile: „Administrație publică”, „Economie Generală”, „Drept” - Bloc A, Aud. 601, ora 12.00

Facultatea „Contabilitate” - Bloc C, Aud. 502, ora 12.00

Facultatea „Relații Economice Internaționale”
Specialitatea: „Economie Mondială şi Relații Economice” - Bloc F, Aud. 302, ora 12.00

Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Tehnologia informaţiei”, - Bloc B, Aud. 414, ora 12.00