Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

CICLUL I - LICENȚĂ

Stimaţi studenţi ai anului I, învățământ cu frecvență la zi!

Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea A.S.E.M. şi a facultăţii, care va avea loc la

2 septembrie 2019,

începând cu ora 0900, în scuarul blocului „B” și „F” de studii (Havuzul Cunoștințelor) (str. Bănulescu Bodoni, 59).

Ulterior, vor avea loc întâlniri cu conducerea facultăților, începând cu ora 1100, după cum urmează...

Facultatea „Finanţe” - Specialitatea: „Finanţe şi Bănci”

203, bl. F

Facultatea „Contabilitate” - Specialitatea: „Contabilitate”

303, bl. F
Facultatea „Relații Economice Internaționale” - Specialitatea: „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”
202, bl.F
Facultatea „Economie Generală şi Drept” - Specialităţile: „Economie Generală”, „Drept”, „Administraţie Publică”, „Managementul Resurselor Umane”, ”Asistență Socială”
1002, bl.A
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” - Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Achiziţii”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”
Aula, Bloc A

Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” - Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, ”Informatica Aplicată”, „Tehnologia Informaţiei”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Managementul Informaţiei”, „Securitate Informaţională”

Sala de Lectură
„E. Hrișcev”
blocul B

CICLUL II - MASTERAT

STIMAȚI MASTERANZI AI ANULUI I,

în data de 2 septembrie 2019, ora 1730 sunteți așteptați în aula blocului A la intâlnirea cu administrația ASEM.