Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pentru a contribui la creșterea gradului de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști, dar și pentru a găsi un format eficient de colaborare a universităților cu economia reală, în perioada 26-27 noiembrie 2019, Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM, organizează evenimentul ,,Târgul stagiilor de practică”.

Acest eveniment este dedicat studenților din anii II și III (III și IV pentru specialitățile cu 4 ani de studii) ai programul de licență, aflați în căutarea unui loc de practică, a unui program de internship sau chiar a unui job. Justificarea organizării evenimentului în această perioadă este determinată de faptul că planurile de studii ale ASEM prevăd organizarea practicii de inițiere (în perioada 04.05-23.05.2020), practicii de producție (în perioada 27.04–23.05.2020) pentru studenții penultimului an de studiu și a practicii de licență pentru studenții din anii terminali (în perioada 02.03 – 18.04.2020).

În acest an, la practica de inițiere, de producție și practica de licență vor merge studenții specialităților: Economie generală, Drept, Managementul resurselor umane, Business și administrare, Marketing și logistică, Turism, Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice, Merceologie şi comerţ, Economie mondială și relații economice internaționale, Contabilitate, Finanțe și bănci, Cibernetică şi informatică economică, Informatică aplicată, Tehnologii informaţionale.

Pentru a asigura eficientizarea dialogului dintre studenți și reprezentanții companiilor la etapa de căutare a unui loc de practică, evenimentul prevede:

 • Organizarea prezentărilor companiilor, atelierelor de lucru și a training-urilor axate pe dezvoltarea tinerilor specialiști (26.11.2019 conform graficului coordonat);
 • Dialogul direct al studenților cu reprezentanții companiilor în cadrul târgului (27.11,  9.00 – 14.00, blocul F, hol, etajul 2);
 • Prezentarea locurilor de practică în broșura evenimentului (cu descrierea companiilor și a locurilor de practică).

Pentru a participa la proiect selectați una dintre tipurile de parteneriat, beneficiile fiecărei categorii de partener fiind prezentate în descrierea proiectului.

Înregistrarea la eveniment presupune completarea formularului de înregistrare.

Prin organizarea evenimentului, ASEM, alături de partenerii proiectului, intenționează crearea unui mecanism eficient de valorificare a potențialului uman al tinerilor specialiști, grație consolidării parteneriatelor universitate – agent economic.

Data și locația evenimentului:
26 noiembrie, Academia de Studii Economice a Moldovei - conform graficului coordonat.
27 noiembrie  Academia de Studii Economice a Moldovei - 9.30 – 14.00, blocul F, hol, etajul 2.

Persoane de contact:
Oxana Barbăneagră, tel. 069065165, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Alina Codreanu, tel. 069 479 874, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorii de parteneri ai proiectului

Partener categoria I, cu contribuție de sponsorizare în valoare de 2500 lei

Beneficii:

 • amplasarea standului și comunicarea directă cu studenții (hol, bloc F, et.2);;
 • includerea descrierii companiei și a ofertelor pentru tinerii specialiști în broșura evenimentului;
 • organizarea workshop, training cu grupul de studenți targetați (conform graficului coordonat);
 • publicarea ofertelor pentru tinerii specialiști pe pagina de Facebook a Centrului de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM, pe parcursul a 2 luni în perioada de după eveniment (la solicitarea partenerului);
 • promovarea imaginii companiei prin:
 • menționarea statutului de partener al evenimentului pe pagina web a ASEM;
 • menționarea statutului de partener al evenimentului în publicațiile de pe Facebook cu referire la eveniment;
 • amplasarea logoului pe broșură și  pe materialele promoționale ale evenimentului;
 • amplasarea logoului pe banner-ul evenimentului.

Partener categoria II, cu contribuție de sponsorizare în valoare de 1500 lei

Beneficii:

 • amplasarea standului și comunicarea directă cu studenții (hol, bloc F, et.2);
 • includerea descrierii companiei și a ofertelor pentru tinerii specialiști în broșura evenimentului;
 • promovarea imaginii companiei prin:
 • menționarea statutului de partener a evenimentului pe pagina web a ASEM;
 • menționarea statutului de partener a evenimentului în publicațiile de pe Facebook cu referire la eveniment;
 • amplasarea logoului pe broșură și  materialele promoționale ale evenimentului;
 • amplasarea logoului pe banner-ul evenimentului.

Partener categoria III, fără contribuție de sponsorizare

Beneficii:

 • amplasarea standului și comunicarea directă cu studenții;
 • includerea descrierii companiei și a ofertelor pentru tinerii specialiști în broșura evenimentului.