Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Programul de formare profesională combinat cu stagiu de practica în domeniul managementului bancar „Zoom in Banking”

În cadrul proiectului „Zoom in Banking” facultatea „Finanțe” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei invită studenții actuali și absolvenții programelor de studii din domeniul finanțelor să se înscrie la programul de formare profesională „Probleme actuale în aria managementului bancar/ Current Issues in the Bank Management Area”.

Programul este gratuit, toți participanții primind la absolvire diplome recunoscute de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul “Zoom in Banking” este implementat de către Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova), BC Victoriabank SA, Centrul de Cercetări și Educație Financiară Avansată și facultatea Finanțe din cadrul ASEM, având ca scop dezvoltarea şi livrarea unei curricule comune, urmărind valorificarea potențialului de cooperare între mediul universitar şi mediul de afaceri, cu sprijinul asociațiilor de business.

Persoanele care doresc să participe la programul de formare profesională sunt rugate să completeze formularul de înscriere, accesând linkul: https://bit.ly/2rr6Kyf.

Pentru mai multe detalii, contactați Decanatul facultății ”Finanțe” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, persoană de contact: conf.univ., dr. Angela Belobrov, tel.079507947, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Direcția Resurse Umane a BC Victoriabank SA, persoană de contact: Liuba Pentelei, tel. 069314469, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Asociația Businessului European din Moldova , tel. 022 90 70 25, email: info@eba.md.

Descrierea programului de formare

Misiunea de bază a programului de formare profesională vizează formarea și dezvoltarea competențelor profesionale complexe în aria managementului bancar,în vederea sporirii angajabilității tinerilor, în general, și reducerii duratei de formare a tinerilor angajați pe poziții de entry level* în instituțiile financiar-bancare , în particular.

Grupurile ţintă:

  • Studenții din ultimul an de studii de licență la Facultatea Finante a Academiei de Studii Eonomice a Moldovei (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă);
  • Masteranzii programelor de studii din domeniul financiar-bancar;
  • Doctoranzii Școlii Doctorale a ASEM cu proiecte doctorale axate pe tematica proramului de formare sau arii conexe;
  • Absolvenții facultății de Finanțe din cadrul ASEM, ciclurileI. Licență și II. Masterat.

Conținutul cursului. Cursul include 14 teme ce abordează în mod independent cele mai provocatoare subiecte din aria managementului bancar la etapa actuală: Organizarea și asigurarea eficienței activității funcției de conformitate în instituțiile financiare; Principiile KYC (Know Your Customer / Cunoaște-ți clientul) în instituțiile financiare; Modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML/CFT) în instituțiile bancare; Modul de aplicare a legislației privind protecția datelor personale și implicațiile GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor) pentru bănci; Standardele și principiile deservirii eficiente și calitative a clienților în instituțiile financiare; Tehnici de vanzare şi de negociere utilizate în industria financiar-bancară; Principii și linii directoare privind guvernanța corporativă în bănci; Analiza și previziunea financiară din perspectiva realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei; Analiza cash-flow-ului, ultilitatea și indicatorii-cheie; Bugetarea și analiza indicatorilor-cheie; Managementul riscului de credit; Raportarea financiară și aspectele cheie de luat în considerare; Aplicabilitatea IFRS în instituțiile financiare; Strategii moderne de marketing în instituțiile financiare.

Durata programului: 75 ore de contact direct.

Lectori: Experți internaționali și naționali, specialiști-practicieni din cadrul BC „Victoriabank” SA și alte instituții financiare.

Perioada de desfășurare: 14.11.2019-16.04.2020, cu o vacanță de iarnă prelungită ce va începe la 12.12.2019 și va dura pînă la 30.01.2020.

Orar: Joi, 1300-1600.

Excepție primul curs, care va fi ținut la data de 14.11.2019, orele 1000-1430, care va preceda Evenimentul de lansare a proiectului și va include temele „Compliance function in financial institutions” prezentată de către dna Diana Neagu și „KYC Principles in financial institutions” prezentată de către Mr. Charles Vernon, ambii experți internaționali reprezentând firma internațională de avocatură „Vernon David Law Firm”.

Notă: Cursul va fi ținut în limba engleză, fiind asigurată traducerea simultană în limba română

Locul de desfășurare: Academia de Studii Economice din Moldovei, Blocul “F”, etajul 2, sala 203F, str.Bănulescu-Bodoni, 59, or.Chişinău, MD-2005.
Evaluarea finală va avea loc în data de 16.04.2019. Fiecare cursant va susţine un examen format din: Test grilă de 20 de întrebări pe baza suportului de curs și a materialelor de învățare.

Absolvenții primesc un certificat de atestare a competențelor dobândite însoțit de un supliment descriptiv.

Taxa de studii: GRATUIT. Toate costurile sunt suportate de către partenerii proiectului.

Dosarul de înscriere: copie buletin de identitate, copie ultima diplomă de studii (minimum bacalaureat).

*Care conform studiilor internationale recente constituie în medie 6-8 luni.