Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Tipărire

Modernizarea Educației antreprenoriale

Eveniment

Titlu:
Modernizarea Educației antreprenoriale
Când:
Lun, 21. Mai 2018, 17:30 h
Unde:
ASEM
Categorie:
Alte tipuri
Detalii:
http://www.restart-eu.upb.ro/

Descrierea

Sesiunea de informare

Eveniment organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

În cadrul sesiunii profesorii și masteranzii vor fi familiarizați cu oportunitățile oferite de proiect în vederea implementarii metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor".

Se vor discuta  rezultatele studiului în vederea determinării nivelului de satisfacție privind competențele antreprenoriale și digitale al grupurilor țintă al universității realizat recent în cadrul proiectului.

Sesiunea se va desfășura la data de 21 mai 2018, cu începere la ora 17.30, în incinta ASEM, Blocul A, sala 405.
Pentru orice precizări suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 079547953.

Information Session
The Modernisation of Entrepreneurial Education

The event is organised by The Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM) in the project ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the program Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

During the session, professors and Master degree students will be familiarised with the opportunities offered by the project regarding the implementation of modern teaching and learning methods in the master programme “Business & Administration".

Amongst the resolutions of this session is discussing the survey results on local practices related to entrepreneurship and digital learning needs, best practices and knowledge transfer.

The session will take place on May 21, 2018, starting at 17.30, in the Academy of Economic Studies of Moldova, Block A, room 405.

For any additional questions, you can contact us on 079547953.


Locul desfășurării

Desfășurare:
ASEM
Adresa:
MD-2005, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59
Țara:
Moldova