Consiliul de Administraţie (Prezentare, Membrii CA)

Consiliul de Administraţie ASEM
1. BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician – președinte al Consiliului de Administrație
2. COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ. – membru
3. GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet. – membru
4. SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. – membru
5. MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. – membru
6. BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ. – membru
7. COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. – membru
8. SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. – membru
9. GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. – membru
10. TOACA Zinovia Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. – membru
11. PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM – membru
12. BACIU Sergiu Șef Serviciul „Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității”, dr. hab., conf. univ. – membru
13. GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr. – membru
14. COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire – membru
15. PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM – membru
16. FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. – membru
17. CASIAN Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. – membru
18. Cobuscean Angela Contabil-șef – membru
19. GUȚU Nadejda Șef Serviciul „Planificare Economică și Finanțe” – membru
20. MARIAN Silvia Șef Serviciul „Juridic și Secretariat”, dr. – membru
21. NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM – membru
22. MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc – membru