Consiliul Ştiinţific ASEM (Descriere, Componenţa Consiliului, şedinţele consiliului ştiinţific, deciziile consiliului )

  1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. – preşedinte
  2. Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab.
  3. Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
  4. Bârcă Alic, prof.univ.,dr.hab.
  5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
  6. Coptileț Valentina, conf.univ.,dr.
  7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă – secretar