Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Aliona BÎRCĂ

Aliona BÎRCĂ
Conferenţiar universitar
Contabilitate şi Analiză Economică

Născută în anul 1976, 22 aprilie în satul Cotiujenii Mici, Sîngerei. Specialist în domeniu contabilităţii.

Angajată la ASEM din anul 2000.

A absolvit în paralel facultăţile de Contabilitate şi Management ale Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) în anul 2000, doctorantura catedra Contabilitate şi audit al ASEM în anii 2002-2006, stagiu postdoctoral Universitatea Alexandru Ioan Cuza în anul 2010. Doctor în economie (2006), conferenţiar universitar (2010).

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea în instituţii publice, Contabilitatea în micul business, Contabilitate internaţională, Control financiar şi audit, Audit financiar - la ciclul I Licenţă; Organizareacontabilităţii- la ciclul II Masterat.

A participat în cadrul proiectului Managementul Finanţelor Publice organizat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Institutul Internaţional de Administrare Publică din Suedia la următoarele module: Managementul financiar şi controlul intern în practică, Clasificaţia bugetară şi planul de conturi, Auditul intern în practică, anul 2009.

Activitatea  ştiinţifico-didactică este concretizată în peste 20 de publicaţii în domeniul contabilităţii; autoare a manualelor: Contabilitatea în entităţile publice (2010), Practicum la contabilitatea în entităţile publice (2010), Chid la contabilitatea întreprinderii (2009).