Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

sef

Galina Bădicu
Catedra Contabilitate şi analiză economică
Membru al Consiliului facultăţii Contabilitate

Născută în anul 1971, 1 august în satul Cobîlea, raionul Şoldăneşti. Specialist în domeniu contabilităţii şi dreptului economic. Angajată la ASEM din anul 1994.

A absolvit facultatea de Contabilitate a ASEM în 1984 şi Institutul Internaţional de Management, Chişinău în anul 2005. Este doctorandă la ASEM. Lector superior la catedra Contabilitate. Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea managerială - la ciclul I Licenţă.

Secretar al Consiliului facultăţii Contabilitate. Conducătorul seminarului metodologic la catedra Contabilitate.

Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova: Proiectul Reformei Contabilitatii in Moldova (USAID) - Programul International de Contabilitate si Audit (1998); Banca Mondială - Programul de reformă a contabilităţii şi consolidarea instituţională, Chişinău (2006).

Stagii ştiinţifico-didactice: Academia de Studii Economice din Bucureşti (2005);  Academia de Studii Economice din Bucureşti (2011), vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări: România, Rusia. Activitate practică în domeniul contabilităţii: (2005-2007): SC Ambianţa SRL, contabil şef; (2007-2009): SC Nanuna SRL, contabil şef.

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România. Autoare a notelor de curs Bazele Contabilităţii (2001).