Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Mihail GHERASIMOV

Mihail GHERASIMOV
Conferenţiar universitar
Contabilitate și Analiză Economică

Născut în anul 1972, 8 martie în or. Cebarculi, reg. Celeabinsk, Rusia.

Angajat la ASEM din anul 2003.

A absolvit facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiune, secţia de zi a ASEM în anul 1994, doctorantura ASEM în anii 2006-2009. Doctor în ştiinţe economice (2011), conferenţiar universitar (2013).

Disciplinele predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor – la ciclul I (Licenţă); Audit financiar, Contabilitatea financiară avansate, Contabilitatea întreprinderii mici şi mijlocii – la ciclul II (Masterat).

Participant la conferinţele internaţionale-ştiinţifice cu abordarea problemelor în evidenţa contabilă.
Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, Belorusi, Rusia.

Coautor în colaborare la manualul „Particularităţii ale contabilităţii în transport auto” (2008), „Contabilitatea întreprinderii” (2011).

Autor materialelor didactice „Основы бухгалтерского учета: вопросы, тесты, задачи” (2012), «Бухгалтерский учет: вопросы, тесты, задачи» (2012), «Учет налогов: вопросы, тесты, задачи» (2013).