Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Natalia ŢIRIULNICOVA

Natalia ŢIRIULNICOVA
Conferenţiar universitar
Contabilitate și Analiză Economică

Născută în anul 1959, 21 august în or. Leova.

Specialist în domeniul analizei activităţii economico-financiare. Angajată la ASEM din anul 1991.

A absolvit facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău (Moldova) în anul 1981, doctorantura Universităţii de Stat din Moscova în anii 1985-1987. Doctor în economie (1987), conferenţiar universitar  (1993).

Disciplinele predate: Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza gestionară, Analiza activităţii economico-financiare − la ciclul I Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului, Diagnostic economic aprofundat − la ciclul II Masterat.

A participat în calitate de lector la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, contabilităţii manageriale şi calculaţiei costului, contabilităţii financiare, auditului financiar, analizei economice, managementului financiar prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, S.R.L. „Contabil-Service”.

A participat la elaborarea numeroaselor acte normative în domeniul pieţei valorilor mobiliare, contabilităţii şi auditului. Stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe şi forumuri naţionale şi internaţionale. Peste 65 publicaţii în reviste şi ediţii speciale. Coautor al manualelor: Analiza rapoartelor financiare (2004), Contabilitatea financiară (2003).

Membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate, Secretarul ştiinţific al Seminarului Metodic de Profil pe specialitatea 08.00.12  „Contabilitate; audit; analiză economică” din cadrul ASEM.