Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Neli MUNTEAN

Neli MUNTEAN
Conferențiar universitar
Contabilitate și Analiză Economică

Născută la 17 decembrie 1979, în satul Baraboi, raionul Donduşeni.

În 2002 absolveşte cu menţiune două facultăţi: Contabilitate şi audit ţi Relaţii economice internaţionale (specialitatea - Drept economic) din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei. În 2003 obţine diploma de „Magistru în economie” la facultatea: Contabilitate şi audit din cadrul aceleiaşi instituţii. În 2006 obţine calificativul de „ Translator de limbă engleză”, absolvind Institutul de Stat de Instruire Continuă.
În 2008 obţine titlul de doctor în economie la specialitatea: 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică”.

Din 2003 activează în calitate de cadru didactic la catedra “Analiza activităţii economico-financiare” a ASEM.

Discipline predate: Teoria analizei activităţii economice, Bazele analizei activităţii economice,  Analiza gestionară, Analiza rapoartelor financiare, Diagnostic financiar, Analiza activităţii economico-financiare - la ciclul I Licenţă; Diagnostic financiar şi analiza costurilor, Analiza riscurilor − la ciclul II Masterat.

Pe parcursul anilor 2003 – 2010 D-na Neli Muntean a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin publicarea a peste 30 de lucrări ştiinţifice din care cele mai semnificative sunt:

  1. O monografie:Muntean N., Balanuţă V. ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCURILOR LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE: ASPECTE TEORETICE ŞI APLICATIVE. Chişinău: ASEM, 2010, 207p.
  2. 2 lucrări metodico - didactice, din care:
    • un manual în liba engleză: Prodan N., Slobodeanu N. A didactic and aplicativ course in Economic and Financial Analysis for English learning students. Chişinău: ASEM, 2005, 113 p.
    • o îndrumare metodico-didactică : Balanuţă V., Cojocari A., Slobodeanu N.  Materiale aplicative pentru lecţii practice şi lucrări de control la cursurile «Diagnostic financiar» şi «Analiza rapoartelor financiare». Chişinău: ASEM, 2006, 250 p.