Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Svetlana MIHAILA

Svetlana MIHAILA
Lector superior
Contabilitate și Analiză Economică

Născută în anul 1978, 17 august în satul Văsieni, Ialoveni.

Angajată la ASEM din anul 2004, catedra „Contabilitate”.

A absolvit facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice Moldova în anul 2004, masteratul ASEM (2004), doctorandă ASEM (prezent), Cursuri de instruire psiho-pedagogice (2005), The Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation (2006), lector universitar  la catedra „Contabilitate”.

Disciplinile predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea managerială, Contabilitatea în asigurări.

Participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice. Deţinătoare a peste 20 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.

Autoarea lucrărilor metodico-didactice: Contabilitatea managerială: probleme, teste, criptograme (2005); Aplicaţii la contabilitatea managerială (2007); Aplicaţii în contabilitatea societăţilor pe acţiuni, (2007).