Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Alexandru NEDERIȚA

Alexandru NEDERIȚA
Dr. hab., prof. univ.
Contabilitate și Audit

Născut la 2 iulie 1955, în satul Rădenii-Vechi, Ungheni. Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit cu menţiune Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău (1976), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova  în perioada 1977-1980. Doctor în economie (1983), conferenţiar universitar (1988), doctor habilitat în economie (2008), profesor universitar (2010), auditor certificat (2001), contabil-practician certificat (2003).

Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedinte a Comisiei de experţi în economie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Coordonare pentru examinarea şi avizarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, vicepreşedinte al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară – la ciclul I, licenţă; Contabilitate financiară avansată – la ciclul II, masterat.

Coordonatorul grupelor de lucru privind elaborarea Legii contabilităţii, a Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate şi a altor acte normative în domeniul contabilităţii şi auditului.

Participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 280 de publicaţii în reviste de specialitate şi culegeri de lucrări ştiinţifice din Republica Moldova, Belarus, Belgia, Bulgaria, Letonia, SUA, România, Rusia, Ucraina.

Autor al monografiilor Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică (2007), Probleme ale contabilităţii şi auditului decontărilor comerciale (2010, în colab.); al manualului Contabilitatea financiară (2003, în colab.); lucrărilor metodico-practice Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova (în 2 vol., 1998–1999, în colab.), Corespondenţa conturilor contabile conform SNC şi Codului fiscal (2007), Particularităţile managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale (2013, în colab.).